آب

آب

سلام

?نکاتی در مورد آب وآداب آب خوردن?

?در احادیث معتبره وارد شده است که بهترین آشامیدنیهای دنیا وآخرت آب است?

?بهترین آبها وبدترین آبها?

?حضرت علی علیه السلام فرمودند:آب زمزم بهترین آبها است?
?حضرت رسول (صلی الله علیه وآله وسلم)نهی کرد از شفا طلبیدن از آبهای گرم که در کوهها میباشدوبوی گوگرد میدهدوفرمود که گرمی آنها از گرمی جهنم است?

?آب شیرین وآب تلخ?

?حضرت امام حسن وامام حسین علیهما السلام فرمودند:که ولایت ودوستی مارا برهمه آبها عرض کردند هر آب که قبول کرد شیرین ونیکو شد وهرآب که قبول نکردتلخ وشور است?

?آب سرد وآب جوشانیده?

?امام صادق علیه السلام فرمودند:آب سرد حرارت را فرو مینشاند وصفرا را ساکن میکند وطعام را در معده میگذارد وتب را زایل میکند وفرمود که آب جوشانیده برای همه دردی نافع است وبه هیچ جهت ضرر ندارد?

?آداب آب خوردن?

?هنگام آب خوردن:?

۱_یاد امام حسین علیه السلام کردن.
۲_آب را به سه نفس خوردن

۳_پیش از آب خوردن بسم الله گفتن کمی خوردن و الحمدلله گفتن وسپس باز بسم الله گفتن ودوباره الحمدلله گفتن وپس باز بسم الله گفتن وپس از خوردن الحمدلله گفتن
که اگر چنین کند مادام که آن آب در شکم او باشد تسبیح خدا گویدوثوابش از برای اوباشد.

?نحوه آب خوردن?

در روز ایستاده آب خوردن

درشب نشسته آب خوردن

?امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند:ایستاده آب خوردن در روز طعام را گوارا میکند ودر شب ایستاده آب خوردن باعث غلبه زردآب وصفرا میشود?
?ودرحدیث دیگر فرمود:آب ایستاده خوردن(منظور در روز) بیشتر باعث قوت وصحت بدن میشود?
?امام علی علیه السلام فرمودند:آب ایستاده مخورید (منظور درشب )که باعث دردی میشودکه دوا نداشته باشد?

?ظرف آب?

?امام محمد باقر علیه السلام :از کوزه سفالی آب میخوردند ?
?پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم فرمودند:به دست خود آب بخورید که بهترین ظرفهای شما است?

از جائی که شکسته باشد یا رخنه ای داشته باشد آب نخوردن

?زیاد آب نخوردن?

?امام صادق علیه السلام فرمودند:آب بسیار مخور که هر دردی را به سوی تو میکشد و تا تاب درد داری دوا مخور ?

@حلیه المتقین فصل یازدهم وفصل دوازدهم ص۶۴تا۶۸@

دسته بندی ها: مختلف

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.