آداب ناخن ومو

آداب ناخن ومو

? بسم الله الرحمن الرحیم ?

?احادیث و روایات در مورد آداب ناخن و مو?

?امام کاظم (ع) فرمودند : پنج چیز در باره سر و پنج چیز درباره تن از سنت هاست ؛

اما آنچه درباره سر است: مسواک زدن ، گرفتن سبیل، از هم گشودن موها از میانه سر ، آب در دهان چرخاندن ، آب در بینی چرخاندن .

و آنچه درباره تن است:ختنه کردن ، تراشیدن موی زهار ، زدودن موهای زیر بغل ، کوتاه کردن ناخنها ، و زدودن پلیسی مخرج است.

✳ناخن

?از کارهای مستحبی که دین اسلام بر آن تاکید میکند،گرفتن ناخن است به هر صورتی که باشد .البته بهتر است در روز جمعه باشد و از انگشت کوچک دست چپ آغاز و به انگشت کوچک دست راست،تمام شود .

?بحارالانوار ،جلد ۵۹ ،ص۲۹۳ ۲۶۸

?استحباب گرفتن ناخن در تمام روزهاست.موسی بن بکر از اما صادق ( ع) نقل میکند که به آن حضرت عرض شد شیعیان می گویند کوتاه کردن سبیل و ناخن باید در روز جمعه باشد.آن حضرت فرمودند : پاک و منزه است خداوند،اگر خواستی در روز جمعه بگیر و اگر خواستی در بقیه روزها.

?وسائل ،جلد ۶ ،صفحه ۱۳۳

?امام صادق ( ع ) میفرمایند: پنهان ترین و مخفی ترین جایی که شیطان برای چیره شدن بر فرزندان آدم از آن استفاده میکند،زیر ناخن است.

?وسائل ،جلد ۲ ،صفحه ۱۳۲

? امام صادق ( ع ) میفرمایند : گرفتن ناخن از سنت و مستحب است.

?وسائل ،جلد ۲ ص ۱۳۲، باب ۸۰

?گرفتن ناخن با دندان مکروه است.امام صادق (ع) از پدرانش،در حدیثی از نهی های پیامبر اسلام ( ص) نقل می کند ؛ ” پیامبر (ص) از گرفتن ناخن با دندان نهی فرمودند.

?وسائل ،جلد ۱ ،ص۱۳۴

?ابن سنان از امام صادق ( ع) نقل میکند که آن حضرت فرمودند: کسی که در روز جمعه سبیلش را کوتاه کند و ناخنش را بگیرد و سرش را با ختمی بشوید،ثواب آنرا دارد که بنده هایی آزاد کند.”

?الکافی ،جلد۶ ۳ ،ص ۴۱۸
?وسائل ،جلد ۷ ،ص۱۳۴ ،باب ۳۲

?هنگامی که موسی و ناخن را میچینید،آنرا دفن کنید که سنت است.

? مکارم الاخلاق ،ص ۶۶

?گرفتن ناخن و گرفتن شارب ،و شستن سر با ختمی ،موجب از بین رفتن فقر و افزایش روزی می شود.

?وسائل ،جلد ۲ ،صفحه ۶۰ ،باب ۳۲

?پیامبر اکرم (ص) : ناخن گرفتن دردهای بزرگ را منع می کند و روزی را فراخ میکند.

?امام محمد باقر (ع) برای این امر کردند به ناخن گرفتن،که چون بلند شود شیطان در آن جا می کند.

?در حدیثی دیگر منقول است که رسول اکرم(ص) مردان را میفرمود ؛ که ناخن را از ته بگیرید و زنان را می فرمود که اندکی بلند تر بگزارید که زینت شماست.

?امام صادق (ع): ناخن گرفتن در روز جمعه،ایمن می گرداند از خوره و کوری و پیسی و اگر احتیاج به گرفتن نداشته باشی،بسای تا از ریزها بریزد.

?در حدیثی دیگر فرمودند: هر که در روز جمعه ناخن و شارب بگیرد،پیوسته با طهارت باشد تا جمعه دیگر.

?در حدیثی منقول است که به آن حضرت عرض کردند که خبر به ما رسیده است که تعقیب خواندن بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب ، نافع تر است برای زیادتی روزی از سفر کردن به شهر ها.
حضرت فرمودند: می خواهی چیزی به تو تعلیم کنم که از این همه نافع تر باشد ؟ گفتم بلی،فرمود که ناخن و شارب را در هر جمعه بگیر اگرچه به ساییدن باشد.

?از حدیثی معتبر منقول است امام رضا(ع) شخصی را دیدند که آزار چشم داشت. فرمود که می خواهی به تو چیزی بیاموزم که به جای آوری و هرگز درد چشم نبینی؟ گفت بلی،فرمودند: در هر پنجشنبه ناخن بگیر.آن شخص چنین کرد و هرگز درد چشم ندید.

?امام محمد باقر (ع) نیز فرمودند: هر که به این مداومت کند،آزار چشم نبیند،هرگز.

?در حدیثی منقول است ؛ هر که ناخنهای خود را روز پنجشنبه بگیرد و یک ناخن را برای روز جمعه بگذارد،خداوند پریشانی را از وی زایل گرداند.
?امام علی(ع) :ناخنها را در روز جمعه گرفتن،هر دردی را بر طرف می کند،و در روز پنجشنبه گرفتن روزی را فراخ می کند.

?امام صادق(ع): هر که در روز جمعه ناخن بگیرد،رشته کردن بن ناخن ها از او برطرف شود.

✳ مو

✅امام صادق(ع) در تبیین علت روییدن مو بر روی سر،اینگونه میفرمایند؛
مو بر بالای سر قرار داده شده است تا بدین،خون روغنها را به مغز برساند و با سر خود ( سر موها) بخار را از مغز خارج کند و گرما و سرمایی را که بدان می رسد،دفع کند.

?به نقل از عبدالله بن ابی یعفور ؛ در مدینه بودیم که میان من و زراره بر سر تراشیدن یا کندن موهای زیر بغلتون پیش آمد. من گفتم تراشیدن آن بهتر است. زراره گفت کندن آنها بهتر است .
آنگاه از امام صادق(ع) اجازه دیدار خواستم در حالی که در حمام مو زدایی میکرد و موهای زیر بغل خود را زدوده بود به ما اجازه دیدار داد.
به زراره گفتم تو را به است؟ گفت نه.شاید او این کار را به جهتی انجام داده است که انجام دادنش برای من از آن جهت درست نیست.سپس امام پرسیدند: درباره چه گفتگو می کنید؟ گفتم زراره در مو کندن یا تراشیدن موهای زیر بغل با من مخالفت کرده است.
من گفته ام که تراشیدن زدودن آنها بهتر است و زراره گفته است کندن آن بهتر است.
فرمودند؛ تو به سنت راه یافته ای و زراره بدان نرسیده است.تراشیدن آنها از کردنشان بهتر است و زدودن ( به نوره و همانند آن ) از تراشیدن بهتر.
سپس به ما فرمودند: مومیایی کنید گفتم سه روز پیش این کار را انجام داده ام .فرمود دوباره انجام دهید،چرا که مو زدایی خود نوعی طهارت است.

?الکافی

?امام صادق(ع) موی زیر بغل خود را در حمام نوره می کشیدم می زدند و میفرمود: از ریشه کندن موهای زیر بغل،شانه ها را ضعیف میکند و بینایی را سست و کم قدرت می سازد.

?من لایحضره الفقیه

?امام صادق(ع) : قطع کردن مو و کندن تار موهای سفیداشکال ندارد،اما قطع کردن آن از کردنشان بهتر است.

?پیامبر اکرم (ص): مبادا کسی از شما سبیل خود را بلند کند.زیرا شیطان آنرا مخفیگاه میگیرد در آن پنهان می شود.

?به نقل از اسحاق بن عمار ،امام صادق(ع) به من فرمود: موی خود را از ته بزن تا آلودگی اش و جنبندگان و چرک آن کم شود،گردنت ستبر گردد و دیده ات جلا یابد و در روایتی دیگر ” و تنت راحت شود” .

?الکافی

?به نقل از ابن سنان به امام صادق(ع) گفتم درباره بلند کردن موها چه می فرمایید؟ فرمودند؛ یاران محمد(ص) موهای خود را میزنند.

?الکافی

? به نقل از اسحاق بن عمار به امام صادق(ع) گفتم فدایت شوم گاه موهای پشت گردنم زیاد میشود و به سختی مرا اندوهگین می کند مرا فرمود: ای اسحاق آیا نمیدادی که تراشیدن موهای پشت گردن اندوه را از میان می برد.
?الکافی

?پیامبر اکرم(ص) : مبادا کسی از شما موهای زیر بغل خود را بلند بدارد،چرا که شیطان آنرا مخفیگاه میگیرد گیرد تا در آن پنهان شود.

?امام علی (ع): برای مومن اینجا دوست دارم که در هر ۱۵ روز یکبار موزدایی کند.

?امام صادق(ع): زدودن موهای با تیغ در هر هفت روز و با نوره هر ۱۵ روز پسندیده است.

?امام صادق(ع): مو زدایی کن که ای خود یک طهارت است.

?الکافی

?پیامبر اکرم (ص): هر کس می میگذارد ،خوب بدان برسد وگرنه آنرا بچیند.

?به نقل از ابوالعباس بقباق ،از امام صادق(ع) در این باره پرسیدم که اگر مردی موی فراوان داشته باشد،آیا میان موها فرق باز کند یا آنها را واگزارد ؟ فرمودند؛ فرق باز کند.

?الکافی

?امام کاظم (ع): شستن مو با سدر ،روزی آور است.

?پیامبر اکرم (ص)،چون سر و ریش خود را می شست،آنها را با سدر شستشو می داد.

?مکارم الاخلاق

✅شانه کردن مو

?پیامبر اکرم (ص) فراوان شانه کردن موها،وبا را از میان میبرد، روزی می آورد و بر قدرت انسان برای نزدیکی می افزاید.

?امام صادق(ع) : شانه کردن فراوان موی سر از بلغم میکاهد.و شانه زدن ابروها مایه ایمنی از جذام است.و شانه کردن موی رخساره دندانها رااستحکام می بخشد.
از ایشان درباره تراشیدن سر پرسیدند گفت خوبست.

?مکارم الاخلاق

?امام صادق(ع): از شانه کردن مو در حمام بپرسید که وای مو میاورد.

✅دفن کردن مو و ناخن و سایر چیزهایی که باید دفن شود:

?از امام صادق(ع) منقول است در تفسیر این آیه
” الم نجعل الارض کفاتا احیا و امواتا ”
یعنی آیا نگردانیدهایم زمین را محل انضمام و اجتماع و پنهان شدن در حالتی که زندانی،در حالتی که مرده اند.
حضرت فرمود که مراد از حال زندگی،دفن کردن مو و ناخن است.

?رسول اکرم(ص): هفت چیز است که از آدمی جدا می شود و آنها را باید در خاک دفن کرد؛

?خون ،خون حیض ، بچه دان ،نطفه که پاره خون شده باشد،دندان،مو و ناخن

?حلیه المتقین ،علامه محمد باقر مجلسی (ره)

گرد آورنده:خانم صراحی

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

۲ دیدگاه برای این مطلب ثبت شده است

  1. سمانه
    8:40 2018/12/18

    جالب بود

  2. سمانه
    8:41 2018/12/18

    جالبه