آزوتومی

آزوتومی

🔵 #آزوتومی

🍁بیمار مرد ۸۵ ساله(۸)

✳️معاینه : چهره‏اى برافروخته با حالت خفگى، خيز در صورت، دستها، پاها، شكم و بيضتين و نيز تنگى سينه داشت.😱

💊💉💉درمان
📋شيره خنك لازم و
جوشانده ‏اى مركب از اصل السوس ۲ ل، ريشه كاسنى ۳ ل، ريشه كرفس ۴ ل و رازيانه ۲ ل تجويز شد كه هم ه‏روزه بخورد.

در تاريخ ۱۰/ ۱۲/ ۲۳ در آزمايش ادرار، وزن مخصوص ۱۰۰۹ و در آزمايش خون، مقدار اوره به ۶۸ سانتى‏گرم رسيد.

در اثر استفاده از داروهاى فوق تمام خيز بدن برطرف شد. ✅

🔎🔎(بايد توضيح دهم كه وسايل زندگى اين بيمار درست فراهم نبود 😱و در كاروانسرا منزل داشت.)🔎

📋اين‏بار عرق اشترخار بمقدار ۵ سير با يك تا دو سير سكنجبين تجويز شد تا هر صبح ناشتا آنها را بهم آميخته و طبق دستور بخورد.

🔎اين عرق را پيشينيان همراه با سكنجبين در دفع بعضى از بثورات جلدى و اگزما كه در نتيجه اوره پيدا میشد میدادند.

🔎🔎توضيح آنكه گذشتگان اورمى را نمیشناختند. 😐اينجانب به اثر آن در اورمى توجه كرده و مفيد بودن آن را تشخيص دادم.☺️

در تاريخ ۱۵/ ۱۲/ ۲۳ مقدار اوره خون به ۶۷ سانتى‏گرم رسيد.✅
در آزمايش ادرار، وزن مخصوص ۱۰۱۱، مقدار اوره ۵/ ۹، آلبومين و چرك اندك بود.✅

تمام حالات يادشده برطرف و بهبودى حاصل شد.😍✅✅

📋دستورى تقريبا مطابق نسخه قبلى‏
گرفت و رفت تا پس از عيد مراجعت نمايد.

در تاريخ ۱۲/ ۱/ ۲۴ بازگشت نمود.

در آزمايش ادرار وزن مخصوص ۱۰۱۸، چرك مختصر، و در آزمايش خون اوره ۶۷ و تمام حالات عادى و خوب بود.✅

📋دستور استفاده از شير بريده، والك، سبزيهاى كوهى و شير خنك دادم و او را روانه كردم.

💥 #راز درمان (رساله اى در پزشكى سنتى و گياه درمانى)، ج‏۱، ص: ۱۱۹
@shafayafteghan

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.