آشنائی با ارکان ومزاجها

آشنائی با ارکان ومزاجها

الف:ارکان
ب:مزاجها

الف:ارکان

حکما معتقد بودند که انسان ,حیوان,گیاه و…… همه از چهار عنصر یا رکن اصلی تشکیل شده اند یعنی هر چیزی از تاثیر این چهار رکن بر روی هم وایجاد یک کیفیت جدید ایجاد میشود.
این چهار رکن عبارتند از :
آتش_هوا_آب-خاک
که هر کدام از اینها طبیعت جداگانه دارندکه عبارت است از:

عناصر(ارکان) ?طبع

آتش ????گرم وخشک

هوا????گرم وتر

آب????سردوتر

خاک???سردوخشک

ازتاثیر ارکان چهارگانه برهم به ترتیب زیر مزاجها ایجاد میشوند:

۱_گرم وخشک??صفرا

۲_گرم وتر??دم

۳_سردوتر??بلغم

۴_سرد وخشک??سودا

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.