آمله

آمله

مخزن الادویه مجموعه حکیم شیرازی, [۱۳٫۰۷٫۱۶ ۰۹:۴۳]
#آفتیمون:
🌼🌼🌼🌼
طبع:
جالینوس می گوید آفتیمون گرم وخشک در سوم هست ولی بقیه گرم در سوم وخشک در آخر اول می دانند.
🍃🍃افعال:محلل ،ملطف ،مفتح سده ،مسهل سودا وبلغم به تنهایی ویا با بنفشه مسهل صفرا و مفید جهت امراض دماغی و عصبانی از قبیل صداع و تشنج املایی ،صرع ،مالیخولیا ،مانیا ،جنون،کابوس،وسواس سوداوی ،فالج ،لقوه ،درد مفاصل وسرطان،مفرح قلب ،موافق با مزاج پیران ،مفتح سدد ،رفع صداع صفراوی (به مدت یک هفته هر روز ۲۵گرم آفتیمون در ۲۰۰گرم شیر تازه بخیسانید و به همراه یک لیوان سکنجبین بنوشید)
🌍🌍🌍🌍
آشامیدن آن با ماءالجبن جهت صداع حادث به مشارکت قلب سوداوی و به همراه افسنتین برای مالیخولیا ،مانیا ،جنون و وسواس سوداوی مفید بوده و نیز به همراه اسطوخودوس پاک کننده مغز سر است.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀
join us:👇👇👇
@makhzamoladviyah

مخزن الادویه مجموعه حکیم شیرازی, [۱۳٫۰۷٫۱۶ ۰۹:۵۲]
#آفتیمون
🔔🔔نکته:
آفتیمون لطیف و ضعیف الترکیب است ،آنرا نباید بسیار کوبیده و بسیار جوشاند چرا که با اینکار خاصیت آن از بین میرود ،بلکه بایستی آنرا در آخر کار در یک پارچه کتانی پیچیده ودر محلول اندازند وبعد از یکی دو جوش بردارند.
آفتیمون مضر صفراوی مزاجان ،جوانان، تندخو ها که باعث اندوه واضطراب ،خشم وغضب و عطش در آنها میشود وبالعکس موافق سرد مزاجان و پیران و سوداوی هاست.

🍁🍁مصلح:زعفران ،کتیرا ،صمغ عربی و چرب کردن با روغن بادام شیرین و یا روغن بنفشه
🌺🌺🌺🌺

Join us:👇👇👇
@makhzanoladviyah

مخزن الادویه مجموعه حکیم شیرازی, [۱۳٫۰۷٫۱۶ ۰۹:۵۸]
#آمله:
🌿🌿🌿🌿🌿🌿
میوه درخت هندی است مثل گردو ،طعم آن ترش و مزه بسیار گسی داره و بهترین نوع آن بزرگ زرد رنگ است.
🔸🔸طبیعت :در دوم سرد و در اول سوم خشک و شیر پرورده آن در اول سرد و در دوم خشک است و در واقع سرد و یابس است.
🔹🔹افعال و خواص: قابض ومانع ریختن مواد به معده و امعاء و حافظ اخلاط از تعفن و مخرج سودا از بدن ومانع آمیزش سودا وصعود بخارات سوداوی و صفراوی سوخته به سوی مغز می شود و بدین ترتیب موجب زکاوت و تیز هوشی و شادی و تقویت قلب می شود .
آمله جزو ادویه قابض و مقوی می باشد وبهتر است که برای مصرف آن را با عسل ، دارچین و یا مصطکی تعدیل کنند.به قول بوعلی سینا منفعت آن در جهت تقویت قلب بیشتر از خاصیت آنست برای کاهش ترس و وحشت.
و از جمله ادویه های پر منفعت است که نباید از آن غفلت کرد.
🍃🍃🍃🍃🍃🍃
خواص دیگر:تقویت ذهن وسایر اعضا ،محرک قوه باء،قاطع قی ، تشنگی ، آب دهان ،بازدارنده خون بواسیر و خونریزی ،مقوی معده و مسهل سودا و بلغم و خشک کننده رطوبت معده .
💤💤💤💤💤
خوردن مربای عسلی آمله و آشامیدن آب خیسانده آن مانع صعود بخارات معده به سر می شود.
🔑🔑نسخه تقویت چشم :آمله را نرم کوبیده و با هم وزن آن شکر مخلوط کرده و با اندکی روغن بادام شیرین چرب کرده و با آب بخورند .
🗝🗝نسخه سیاه کردن مو:خیس کردن حنا در آب خیسانده آمله و یا وسمه
و یا روغن آمله.
🍊🍊🍊🍊🍊

Join us:👇👇👇👇
@makhzanoladviah

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.