استخودوس

استخودوس

مخزن الادویه مجموعه حکیم شیرازی, [۱۳٫۰۷٫۱۶ ۰۹:۳۴]
#اسطوخودوس:
🌷🌷🌷🌷
✍️طعم آن تلخ وتیز است ودر درجه اول گرم است و در درجه دوم خشک و مرکب از دوعنصر خاک وآتش هست.که با قوه آتش گشاینده سده زداینده ، لطیف کننده و بازدارنده عفونت
ها و مقوی اندامهای داخلی می باشد.
🍁🍁خواص کلی:محلل ،ملطف،مفتح سده ها،مقوی بدن و قوای ظاهری و باطنی،مصفی روح ،مفرح،💃💃
نافع امراض کبدی ،طحال ،مجاری بول.
💠💠💠💠
جوشونده آن با ماءالعسل مقوی معده بوده ،جهت صرع ،مالیخولیا ،جنون ،نسیان، وسواس سوداوی ،استرخاء و تشنج نیز مفید است.
🏃🏃مداومت بر مصرف جوشونده اسطوخودوس وسواس سوداوی وغم را بالکل زایل میسازد و آشامیدن آن با عاقرقرحا وسکنجبین جهت صرع و 🍉مخلوط آن با شحم حنظل واستفراغ کردن بدان سالی چند بار و بعد از تنقیه صرعربلغمی و سوداوی را نافع است.
🌱🌱🌱🌱
جهت رعشه وتشنج جوشونده مخلوط مساوی اسطو خودوس و ایارج فیقرا نافع است.و جهت برودت معده وبواسیر آشامیدن دو جز اسطوخودوس و یک جز ریشه کبر همراه با عسل
بی نهایت مفید هست .
🌵🌵🌵
join us:👇👇👇
@makhzanoladviyah

مخزن الادویه مجموعه حکیم شیرازی, [۱۳٫۰۷٫۱۶ ۰۹:۳۷]
#مضرات اسطوخودوس:
⛔️⛔️⛔️
با وجود کاربردهای بسیارآن ،اسطوخودوس برای صفراوی مزاجها ،کسایی که زیاد عطسه می کنند ومغثی ها (دل آشوب بودن دل بهم خوردن و..)و گرم مزاجان تند خو مناسب
نمی باشد.مگر به همراه مصلحات.
🌺🌺🌺🌺🌺
مصلح آن:سکنجبین ،کتیرا وصمغ عربی .
بدل آن :فراسیون و در تنقیه سوداوی آفتیمون.
✅✅✅✅
کاربرد خاص اسطوخودوس :اسهال سوداوی و مسهل سودا وبلغم دماغ.
🍇🍇🍇🍇
join us:👇👇👇
@makhzanoladviyah

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.