افسنطین

افسنطین

مخزن الادویه مجموعه حکیم شیرازی, [۱۳٫۰۷٫۱۶ ۰۹:۱۹]
#افسنتین:
این گیاه که طبع گرم و خشک دارد ،گیاهی علفی خودرو می باشد با برگهای کوچک ،بیضی شکل و رنگ سبز مایل به سفید با گلهای خوشه ای زرد طلایی که در شهریور ماه به طور کامل قابل برداشت می باشد .
@makhzanoladviyah

مخزن الادویه مجموعه حکیم شیرازی, [۱۳٫۰۷٫۱۶ ۰۹:۲۴]
#افسنتین انواع مختلفی دارد که بهترین نوع آن سوسی وطرسوسی است که برگهای آن مانند برگهای آویشن است و تکه تکه که قابض هست وتیز ،طبع ان در درجه اول گرمی است ودرجه دوم خشکی.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺
،خاصیت عصاره آن کمتر از خود گیاه هست و عصاره آن برای معده بد است و سردرد به همراه دارد .
به گفته بوعلی گیاه افسنتین برای دهانه معده ضرر داردو بنابه گفته جالینوس :اندر او حرارت است و تیزی و قابض است و گرم کننده ،زداینده ،قوت دهنده و خشک کننده ،خلط صفرا را از معده فرو آورده وبا اسهال پاک کند ونیز باقیمانده صفرای عروق رو به صورت ادرار بیرون آورده و پاک کند.ولی اگر معده رطوبی باشد به علت خشکی وقابض بودنش منفعتی ندارد لذا در این حالت جوشونده افسنتین بایستی با تربد استفاده شود (تربد ضد قبض است و رطوبت رو با اسهال پاک می کند ومعده رو از خلط صفراوی پاک کرده ونیز سده منافذ مابین معده وجگر را می گشاید )
🍁🍁🍁🍁🍁
لذا کسانی که معده ضعیف و گرمی دارند بهتر است که با آب سرد علاج شوند تا افسنتین .
🎌🎐🎌🎐🎌🎐🎌🎐🎌
🍀🍀🍀منافع افسنتین :
جوشانده آن با سنبل ضد نفخ است و برای درد معده ودرد شکم نافع است،معده رو تقویت می کند ،ادرار آور است .ضد یرقان بوده و دردها وبادهای سر پهلوها رو فرو می نشاند ،ضد کرمهای دراز روده بوده ،بازکننده حیض وپاکسازی رگها از صفرا وآب ،ضد تب ،ورم ،استسقاءو محلل اورام می باشد .
♨️♨️♨️♨️♨️♨️♨️♨️
برای بیمار مبتلا به آبله با آب آن شستشو دهند.ضماد آن برای از بین بردن کبودی چشم و بخار جوشانده آن برای درد گوش سودمند هست.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
@makhzanoladviyah

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.