اكسیر اعظم

اكسیر اعظم

• اكسیر اعظم در چهار جلد.📕📗📘📙

📕- جلد اول (چاپ مطلع نظامی كانپور و مطبع نولكشور لكهنو). مقدمه متضمن اجناس جمیع امراض و تشخیص اقسام سوء مزاجات و قواعد علاج آنها به طریق كلی است و سپس امراض هر عضو شروع می‎گردد. اول، اسباب كلیة امراض هر عضو و تشخیص آن و علاج كلی و اقسام آن، بعد از آن هر مرض آن عضو بالاستیفا و اسباب آن بالاستقصا و علامات آنها و طریق تشخیص در اكثر امراض تا معالج را در استخراج هر سبب آن مرض سهولت حاصل شود.

📗- جلد دوم (كانپور، ۱۲۸۷ق/ ۱۸۷۰م و لكهنو، ۱۳۰۲ق/ ۱۸۸۴م) در امراض شفت و شدقین – یعنی لب و كنج دهن- و جز آن.

📘- جلد سوم (چاپ مطبع نظامی كانپور) در بیان امراض كبد، امراض مراره و طحال، امراض امعاء، امراض مقعد، امراض مثانه، امراض اعضای تناسلی مردان، امراض صفاق و سره، و امراض رحم.

📙- جلد چهارم (چاپ مطبع نظامی كانپور، ۱۲۸۹ق و نولكشور لكهنو، ۱۳۰۲ق) در امراض ظهر و اطراف جلد، امراض شعر، امراض ظفر، امراض متفرقه، سموم، معالجات سموم معدنیه، معالجات سموم نباتیه، معالجات سموم مشروبة حیوانیه و غیره، علاج كلی سموم ملدوغه، طرد هوام و قتل آنها،

📖- خاتمة كتاب در جدول مشتمل بر دو قاعده: یك. فهرست اوزان ادویة مفرده؛ دو. فهرست ادویة مركبه كه در علاج مرض مستعمل می‎شود.

اكسیر اعظم را محمد اعظم خان در ۱۲۹۰ق برای فرزندش محمد افضل خان و شاگرد خود سید عبدالسلام به انجام رسانید
منبع: مقدمه کتاب اکسیر اعظم
📚@ketabetebi👈

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.