انزال زود

انزال زود

💦💦انزال زود 💦💦

🌟در تاريخ ۱/ ۳/ ۲۴ آقاى يونس جوان ۲۵ ساله به مطب رجوع نمود. بيمار از ضعف و ناتوانى مى ‏ناليد و از ناسازگارى ايام شكايت داشت. علت را از ضعف اعصاب و سودا دانستم و به تحقيق پرداختم.🤓🤓

مادر او آدمى عصبى 😡بود كه در جوانى دچار حمله قلبى بوده ولى پس از زايمان اين عارضه برطرف شده است. پدرش فردى خودخور😁 و برادرانش عصبى😠 بودند. طبق اظهار هفت ماه شير مادر خورده، در كودكى به حصبه دچار شده و در بدو بلوغ استمناء نموده است.
سه سال است كه عروسى كرده. هنگام نزديكى نسبتا سست بوده و سرعت انزال دارد و نيز پس از اداى وظيفه خسته مى ‏شود.
با آنكه همخوابه دارد باز گاهى شبها محتلم مى‏ گردد. در شانه چپ گاهى روى ترقوه و گاهى روى استخوان جناق درد مى‏ گيرد. برخى اوقات سرش گيج مى ‏رود. هميشه خيالات بدو خسته‏ كننده و ياس ‏آور دارد. از روزگار خوش‏بين نيست.🙁☹️ تخليه بطور كامل انجام نمى‏ گيرد.

شكم يبوست تشنجى دارد.
طبيعت اين بيمار” سرد و سوداوى” بود.
براى رفع سودا و بلغم، بادرنجوبه، گل گاوزبان، ريشه ايرسا تجويز كردم كه آنها را جوشانيده بنوشد.☘️🌿☘️🌿

سپس حب ماسك رازى نيز به داروهاى قبل افزودم و دستور دادم پيوسته از اين داروها استفاده نمايد.✔️

🔵در تاريخ ۲۱/ ۴/ ۲۴ بيمار مجددا بنزد من آمد. دردهايش برطرف شده بود. فقط گاهى اندك دردى در ناحيه جناق حس مى‏ كرد. حال روحى ‏اش خيلى بهتر شده بود.😊😉

احتلام رفع گرديد. سرعت انزال كاهش زياد يافت. ديگر بعد از نزديكى احساس خستگى نمى‏ كرد. نسبت به زندگى خوشبين شده بود.😍😍

پس از چندى بطور كلى بهبود يافت.
🍃🌺🍃🌸🍃🌺🍃🌸🍃🌺🍃

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.