انزال زود

انزال زود

انزال زود 😓😓😓

*** آقاى يونس جوان ۲۵ ساله به مطب رجوع نمود. بيمار از ضعف و ناتوانى مى‏ناليد و از ناسازگارى ايام شكايت داشت. علت را از ضعف اعصاب و سودا دانستم و به تحقيق پرداختم.
⚫️🔴⚫️🔴

مادر او آدمى عصبى بود كه در جوانى دچار حمله قلبى بوده ولى پس از زايمان اين عارضه برطرف شده است. پدرش فردى خودخور و برادرانش عصبى بودند. طبق اظهار هفت ماه شير مادر خورده، در كودكى به حصبه دچار شده و در بدو بلوغ استمناء نموده است. سه سال است كه عروسى كرده. هنگام نزديكى نسبتا سست بوده و سرعت انزال دارد و نيز پس از اداى وظيفه خسته مى‏شود. با آنكه همخوابه دارد باز گاهى شبها محتلم مى‏گردد. در شانه چپ گاهى روى ترقوه و گاهى روى استخوان جناق درد مى‏گيرد.😱😱😱
برخى اوقات سرش گيج مى‏رود. هميشه خيالات بدو خسته‏كننده و ياس‏آور دارد. از روزگار خوش‏بين نيست. تخليه بطور كامل انجام نمى‏گيرد. شكم يبوست تشنجى دارد.💢💢💢💢

طبيعت اين بيمار” سرد و سوداوى” بود.
براى رفع سودا و بلغم، بادرنجوبه، گل گاوزبان، ريشه ايرسا تجويز كردم كه آنها را جوشانيده بنوشد. سپس حب ماسك رازى نيز به داروهاى قبل افزودم و دستور دادم پيوسته از اين داروها استفاده نمايد.🔱🔱🔱🔱🔱

در تاریخ بيمار مجددا بنزد من آمد. دردهايش برطرف شده بود. فقط گاهى اندك دردى در ناحيه جناق حس مى‏كرد. حال روحى‏اش خيلى بهتر شده بود.✳️✳️✳️✳️

احتلام رفع گرديد. سرعت انزال كاهش زياد يافت. ديگر بعد از نزديكى احساس خستگى نمى‏كرد. نسبت به زندگى خوشبين شده بود. پس از چندى بطور كلى بهبود يافت.
🍁🍁🍁🍁🍁
@shafayafteghan

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.