اورمى- ديفترى

اورمى- ديفترى

🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷
#اورمى- #ديفترى
سن بیمار ۱۴سال، مرد
🙄پیشینه بیماری حصبه و تیفوس و بیماری کلیوی
شروع بیماری :🤕🤕🤕🤕🤕🤕
دو هفته قبل در دو روز پيوسته در مسابقات فوتبال ⛹️⛹️شركت جسته و فعاليت زياد نموده و عرق زيادى كرده است. در نيمه‏شب دچار استفراغ و اسهال 😥گرديده است که بعد از مراجعه به اطبا مختلف و عدم بهبودی در تاریخ :۲۶/۱۲/۱۲ مورد معاینه دکتر احمدیه قرار گرفت مشاهدات ایشون در معاينه🤒- در معاينه بيمار فوق‏العاده بيحال، عصبانى، بدن پر از كهير، ضربان قلب بسيار زياد و نامنظم بود. بيمار وضعى كه بتوان از او آزمايش‏هاى لازم را بعمل آورد نداشت و بيم سنكوپ مى‏رفت-
ناحيه كليه دردناك، زبان باردار👅، گلو قرمز، در ناحيه معده هم درد بود. بيمار تب شديد داشت. مزاج او يبس و هذيان زياد مى‏گفت.

درمان💉💊💉💊💉💊
براى نگاهدارى قلب شربت اتر تجویز شد روزى چند قاشق سوپخوری
– در رفع يبوست و ايجاد لينت مزاج تنقيه از: شكر سرخ ۱۰ ل، گز علفى ۸ ل، تاجريزى ۳ ل، بنفشه ۱ ل، گل ختمى ۲ ل، گل پنيرك ۱ ل تجويز شد. پس از عمل مزاج نيز تخم خيار چنبر ۲ ل، تخم خربزه ۴ ل، تخم خيار ۲ ل، تخم كدوى شيرين ۲ ل، تخم گشنيز ۲ ل، شيره كشيده حقنه كنند و سعى نمايند كه دارو را نگاه دارد تا جذب شود.
– تخم خيار ۳ ل، تخم خربزه ۳ ل، تخم گشنيز و تخم خرفه و خشخاش از هركدام يك مثقال شيره كشيده به او بخورانند. بدستور رفتار شد خيلى مفيد واقع گرديد. مزاج تفتيح و بول زياد گرديد. دل‏درد نيز ساكت شد.
– بر ضد ديفترى دستور دادم سر ميله نازكى را پنبه پيچيده و آن را آغشته به نفت كرده و چند بار از داخل به اطراف گلو و روى لوزتين بمالند.
– مقدارى از مايه خمير ترش را غرغره نموده و مقدارى از آن را نيز فرو برد
– آب كاهو يك استكان، آب هويج خام، آب ميوه‏ها و خاكشير با قند داغ بخورد. با پيروى از اين دستورات بهبودى زيادى در حال بيمار پديدار گشت، خواب راحتى نمود.
ادرار زياد و رنگ آن روشن گرديد.
روز دوم اطلاع دادند كه كهير دوباره حمله‏وار ظاهر شده و با خارش زياد همراه است.
. ضمنا براى خوراك نيز بى‏تابىمى‏نمايد. گفتم دستورات روز قبل را تكرار كنند زيرا بواسطه ورم سخت در كليه‏ها استعمال داروهاى گوناگون و ماليدنى‏ها خالى از هراس و خطر نيست. در اينجا هرچه درمان ساده‏تر و طبيعى‏تر باشد بهمان ميزان نتيجه رضايت‏بخش‏تر😊 مى‏شود. . با وجود اين علاوه بر دستورات بالا سه گرم كلرورد و كلسيم نوشتم كه اندك‏اندك به او بخورانند تا شايد با كمك داروهاى مزبور تسكين در خارش حاصل گردد.
روز سوم اطلاع دادند كه حال بيمار بهتر است. تشويش و هذيان برطرف شده است.
دم گيلاس، كاكل ذرت و خار خسك دم‏كرده داده شد. در گشايش بول كمك كرد. شكم عمل نمود. مدفوع متعفن بود. ثقل كنده شد، دل‏درد برطرف و تب قطع گرديد. اين‏بار ۱۲ مثقال روغن بادام شيرين، ۴ مثقال ريشه خطمى (جوشانده) و نيز انجير تجويز شد.
در ۱۵/ ۱۲/ ۲۶ اطلاع دادند كه همه حالات بيمار بهبود يافته. مزاج زياد عمل كرده كه خيلى تعفن داشته است. ضمنا كهير هم رفع گرديده است. بيمار مرتبا خوراكى مى‏طلبد.
دستورها تكرار و آب پياز هم تجويز شد.
در ۱۶/ ۱۲/ ۲۶ از حال بيمار اطلاع دادند كه بسيار خوب شده است. ادرار زياد و رنگ آن روشن گرديده مزاج عمل مى‏كند و متعفن است. باز هم روغن بادام شيرين و ريشه خطمى نوشتم و گفتم دستورات سابق نيز تكرار شود. انجير هم نسبتا زيادتر بخورد.
آزمايش ادرار در همين تاريخ حاكى از وجود نمك ۵/ ۱ و آلبومين ۵۰ سانتى‏گرم بوده است. در تاريخ ۱۸/ ۱۲/ ۲۶ بيمار را به مطب آوردند. حالش بسيار خوب بود. .
گلو خوب و درد معده مرتفع شده است. بيمار هيچ‏گونه شكايتى ندارد و عوارضى هم در او مشهود نيست. بواسطه وجود آلبومين در ادرار و ناراحتى كليه كه در گذشته داشت دستور دادم در منزل استراحت نمايد و به مدرسه نرود و تا مى‏تواند طاقباز بخوابد و شال پشمى بكمر ببندد و تا هوا برفى و سرد است از منزل بيرون نرود. همچنين دستور دادم نانى🍪🍪 مركب از آرد برنج، مغز گردو، مغز بادام شيرين، مغز تخم كدو، فندق، پسته، مغز تخم خربزه و امثال اينها با آميختن با شير و شيره انگور بپزند و به بيمار دهند. اين نان هم عارى از نمك است و هم دفع اورام و عوارض را نموده و بويژه براى بيماريهاى كليوى بهترين دارو و غذا مى‏باشد.
در ۲۳/ ۱۲/ ۲۶ از حال بيمار اطلاع دادند كه حالش بسيار خوب است. ديگر بهانه جوئى نمى‏كند و مطيع شده است. ديگر براى خوراكى فرياد نمى‏كشد. قوه ادراك او خیلی
خوب گرديده ادرار زياد مى‏كند و رنگ آن روشن شده است. گفتم تنقيه را تكرار كنند. در آزمايش ادرار مقدار آلبومين به ۵ سانتى‏گرم رسيد. نمك ادرار به ۵/ ۶ افزايش يافت. متعاقبا اطلاع دادند حال بيمار كاملا خوب شده است. دستور شيره خنك‏هائى به او دادم. گفتم انجير هم به بخورانند در ملین ساخت
ن

مزاج
كوتاهى نورزند. بيمار بهبودى كامل يافت.
در تاريخ ۴/ ۱/ ۲۷ او را بمطب آوردند حالش خوب و مشغول ديد و بازديد
🙂🙃🙂🙃🙂🙃🙂
@shafayafteghan

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.