بابا آدم

بابا آدم

#باباآدم (ارقیطون)
👈معرب ارقسون یونانی است.
👈فروسوقیون نیز نامند.
به قول دیسقوریدوس :📕گیاهی است برگ آن شبیه برگ کدو🍃🍃🍃
واز آن بزرگتر وسختر.
🌻رنگ آن مایل به سیاهی .
به قول انطاکی📕آن را اکلیل سرخ رنگ وتخم آن به اندازه زیره سیاه است.
🌻بهترین آن تازه،حریف(حراف واز همه بهتر)آن است .
🌻به قول حکیم مومن📕ریشه آن نرم،وسفید وشیرین است.
🌻گرم وخشک دردوم.وگویند درسوم.

🌻جالی(پاک کننده).وخشک کننده و#محلل وبا قوت قابضه .
🌻جهت امراض #دهان👄نافع👌.
🌻مضمضه به جوشانده ی ریشه آن ونگاهداشتن آن در دهان👄 مسکن درد #دندان است.

🌻خوردن یک درم(۱/۵گرم)با مثل آن چلغوزه جهت درد #سینه و اخراج #خلط از سینه وپاکسازی سینه از خلط وبرطرف کردن #زخم های سینه نافع.👌

🌻ضماد تازه آن جهت #شقاق وزخم #سر انگشتان🖖ودردهای مفاصل و#سوختگی آتش مفید.
🌻پاشیدن برگ خشک آن ساییده و ضماد تازه آن جهت زخم های عفونی کهنه دوای خوبی است.👌
❌مضر کلیه ،❌
مصلح آن⬅️روغن ها.

بدل برگ آن🔁ریشه آن است.

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.