بابچی

بابچی

#بابچی
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

🌾نام :بابچی در زبان هندی و در زبان فارسی به معنی گیاه جمع کننده جاندار
🌾مورد استفاده :تخم گیاه
🌾رنگ درخت آن سفید و درخشنده
🌾ظاهر آن دارای رطوبتی لزج و سیاه و درون آن سفید ،تلخ ،تیز و گزنده زبان
🌾برگ آن سبز و گرد و کمتر از کف دست و با کنگره های بزرگ
و درغلافی سه چهار عدد نزدیک بهم در یک خوشه قرار دارد.
دانه آن اندازه ماش و کمی گرد

@makhzanoladviyah

✅مزاج :گرم وخشک در دوم تا سوم
✅خواص: تخم این گیاه نافع ریاح ،بلغم ،جذام ،و خارش و فساد خون و برص است.
💎نوشیدن و ضماد آن برای کلف(خالی شبیه دانه کنجد) ؛قوبا(زبر شدن پوست به همراه خارش)نافع است.
✅روغن آن تند و تیز وسبک و مقوی دل ،اشتها آور ،ملین ،و مفرح،ضد صفرا ،تبهای بلغمی ،کرمها ، کرم کدو،زخم های مجاری ادراری ،افزاینده نور چشم ،دافع فساد باد وبلغم ،کاهنده منی و مضر سرفه است.
💎💎 نزد مردم هند تخم بابچی از جمله داروهای بسیار شفادهنده است برای علاج بیماریهای صعب العلاج

✅اگر به روغن کنجد ساییده شود وزن بعد از حیض شیاف کند باعث عقیمی زن می شود.(جلوگیری از بارداری)

✅اگر هر روز به اندازه یک کف دست از آن تا یک هفته بخورد برای جذام و برص مفید است.
💠مولف تذکره الهند نوشته که بابچی محلل(تحلیل برنده)،منضج(پزنده)رقیق کننده بلغم غلیظ و جاذب از عمق بدن ،مقوی معده ،رافع آب دهان ،نافع برص و بهق ؛نزله و سرفه ،مصفای خون ومقوی بدن ،گشاینده حرارت غریزی ،محلل رطوبت غریبه است.
❇️ازجمله بزرگترین ادویه ها و نیز جز داروهای کمیاب ،مصلح فساد بدن است.
💎اگر بابچی به همراه تخم ترب و زردچوبه که در آب ماست گاو حل کرده و در یک ساعت خاص هر روز پی درپی بر بهق و برص بمالند سود دهد .
💠خوردن بابچی قاتل کرم شکم ،تنگی و خارش است و گشاینده رنگ چهره است.

✅تخم گیاه را شب تا صبح در در آب خیس کنند صبح آب آن رابنوشند و باقی راضماد کرده برای پیسی و برص مفیداست.

🌞اگر بابچی را درشیر گاو ماده حل کنند و هرروز یک ساعت بربدن بمالند برص وپیسی را از بین میبرد.
🌞اگر با شیرگاو جوش دهند و نصف شود بنوشند مانع سرعت انزال میشود.

@makhzanoladviyah

🌞اگر بابچی را در ادرار ماده گاو سرخ نزاییده تر کنند هرگاه خشک شد و بعد ۲۱روز پوست آن رو بیرون بریزند برای برص نافع است.
🌞مجرب است که تخم بابچی یک ونیم جز در ادرار گاو که چهارانگشت از آن بالاتر باشد خیسانده ودرسایه خشک کنند نصف وزن آن را زیره سفید بریزند مخلوط کرده وبکوبند و حب درست کنند و هر روز یک حب به اندازه یک فندق بخورند برص را به کلی از بین می برد.
⚠️تجربه صاحب تذکره :بیمار برصی از کدوی شیرین ،شیر ،ماهی ،روغن کنجد وکلتهی(دانه ای هندی)بپرهیزد.و بیشتر استعمال ترشی بکنند.
🌷مولف موصوف نوشته که مدتی طولانی یبوست و بواسیر و نفخ معده و کاهش اشتها داشتم مزاج اصلیم گرم تر بود برای چشیدن این گیاه آن رو خوردم و تمایل پیدا کردم در خواب دیدم آن را مصرف میکنم ودر بیداری شروع به خوردن آن نمودم بعد از مصرف این گیاه فواید عجیبی در آن دیدم، وبه هر که دادم سودمند شد.
😱مضر تب و افزاینده صفرا ست ومصلح آن سکنجبین و سایر ترشی های طبیعی است.

🍵تدبیر بابچی :خیساندن در ادرار ماده گاو سرخ نزاییده ،که هر گاه خشک شد دیگر اندازند و بهد بیست ویک روز بیرون آورده پوست آنرا دور کرده و درسایه خشک نمایند.

⏳⌛️⏳⌛️⏳⌛️⏳⌛️⏳⌛️⏳⌛️

‼️⚠️‼️هرگونه کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال مجاز می باشد و گرنه از لحاظ شرعی پسنیده نیست.

🗣🗣Join us:👉👉👉

@makhzanoladviyah

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.