بادیان

بادیان

# بادیان (رازیانه )

🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾

💠به فارسی عامه “رازیانه” و در عربی به آن”رازیانج” میگویند.
به شیرازی”جوللو” و سیستانی ها”باد تخم” گویند.
🌱نوع بستانی آن ،ساقه اش حدود یک ذرع طول داشته، بر آن اکلیل و گل آن زرد میباشد.
بهترین نوعش،همین بستانی است .
💠طبع: گرم و خشک در دوم و به قول بقراط گرم در دوم و خشک در اول وبعضی گرم در اول سوم و خشک در آخر اول و برگ ان گرم در اول .و به قول بقراط تخم آن گرم زیاده از برگ آن است وریشه آن قویتر از سایر اجزای آن استو گرم و خشک در دوم است.ونیز گویند تخم و ریشه آن گرم در سوم است.بری آن در حرارت و یبوست شدیدتر و اولی به درجه سوم است.
@makhzanoladviyah

🌿خواص:

🔴مفتح سدد،مجفف(خشک کننده)، لطیف کننده، دفع کننده و تحلیل برنده ی بادها و ضد صداع است.ترکیب آن با زیره سبز رفع کننده اسهال است.
🔴اگر جوشانده ی آنرا صاف کرده و به آن بقله اضافه کنند و بنوشند، فایده ی آن به همه ی نقاط بدن میرسد.
🔴عصاره ی برگ تازه ی آن و جوشانده آن و نیز ریشه اش منافع زیادی دارد از جمله تخم یا ریشه ی آن، در آشپزی ها و بعنوان ادویه کاربرد دارد.
💠مقوی قوه بینایی و معده و مجفف (خشک کننده )سنگینی و ثقل معده ،دارای قوه قابضه ،محلل بادهای غلیظ ،مدر بول و حیض و تریاق سموم حیوانی و به قول شیخ رازیانه تیزکننده بینایی است بخصوص صمغ آن.(خزندگان رازیانه تازه می خورند تا بینایی آنها قویتر شود.

👁👁سرمه کشیدن آب برگ آن تیز کننده بینایی است..
🔴در درمان زردی چشم و افزایش قوه ی بینایی بسیار مفید است.برای این منظور آن را با عسل و سکنجبین مخلوط میکنند و در چشم می کشند.که جلاء دهنده قوه بینایی .
👓👓اگر تخم آن را در ظرف گلی بسوزانده و سپس ساییده و از پارچه حریر گذزانده و صاف کرده و درچشم کشند ،حدقه را سیاه کرده ،قوه بینایی را افزایش داده و مانع آبریزش چشم می شود.

🔴عرق به دست آمده از صمغ درخت بادیان،برای سرمه کشیدن،بهتر از دیگر اجزای بادیان،عمل میکند.
🔴رازیانه مناسب حال گرم مزاجان است.
🔴مولد منی و افزایش دهنده ی شیر مادران است.

🔴آشامیدن جوشانده ی تخم آن همراه با گل گاو زبان،جهت درمان خفقان و غشی مجرب است .
💎💎مخلوط آن با پر سیاوشان و انجیر جهت سرفه و تنگی نفس سودمند است.

🔴موثر در رفع درد پهلو و قولنج سدی و تحلیل برنده ی اخلاط،باز کننده ی مجاری آن ،مسهل اخلاط مرطوب ،گرم کننده معده ،کمک به هضم غذا و آورنده ی آروغ و پراکنده کننده باد معده و نافع رطوبات رقیق و غلیظ و؛پاک کننده و خارج کننده اخلاط از معده است.سوزش معده را اگر از بلغم ترش یا شور باشد نافع است.
🔴سنگ شکنی قوی است.
💎خوردن سفوف آن با گلقند جهت تقویت معده و رفع رطوبات بلغمی نافع است.و نوشیدن پوست ریشه آن با ماءالعسل منضج بلغم است.
✅برخی می گویند که خوردن ریشه و تخم ان باهم شکم را قبض می کند.

✅ رازیانه مفتح سدد جگر وطحال و نافع یرقان است خصوصا نوع بری آن .
اگر عصاره آنرا به تنهایی یا با ماءالشعیر بنوشند برای کلیه و مثانه و دردهای انها نافع است. ونیز رازیانه به همراه زیره سبز جهت رفع اسهال وتقویت معده مفید است.
💎💎به قول شیخ بوعلی و گیلانی رازیانه مدر بول ،حیض و جوشونده آن قوی تر در دفع ادرار از غیر آن است.و بری آن بخصوص شکننده سنگ است.ودر بری و نهری آن جهت کلیه و مثانه به خاطر مدر بودن و پاک کردن رطوبات آنها منفعت بسیار است.
💠نوع بری آن جهت تقطیر البول(روان شدن پیوسته ادرار) و پاک کننده رحم زنان صاحب نفاس است.لذا آن پاک کننده رحم ها ؛مولد منی و نافع درد مثانه است. و نیز نافع تبهای مزمن بلغمی و سوداوی نوبه ای است.
💎اگر سفوف ان با آب سرد بخورند نافع دلشوره و تهوع حاصل از حمیات و التهاب معده است به خاطر انکه آب سرد به دلیل وجود رازیانه به سوی کلیه اجزای معده روانه شده و التهاب معده را می خواباند
💠 ضماد برگ آن پاک کننده چرک زخمهاست.
🌺مصلحات:صندل ،کافور،زعرور و سکنجبین.
😱گویند سست کننده معده است.
🌺بدل:آنیسون و یا کرفس

🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾

‼️⚠️‼️هرگونه کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال مجاز می باشد و گرنه از لحاظ شرعی پسندیده نمی باشد.

🗣🗣join us:👉👉👉

@makhzanoladviyah

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.