بسم الله الرحمن الرحیم

#آسم ،#تنگی نفس

✳️تو کتاب های طب سنتی که نگاه کنیدعلت تنگی تنفس و خیلی از مشکلات رو هم از غلبه بلغم و هم از غلبه صفرا عنوان کردند
ولی امروزه که تو درمان ما مشاهده می کنیم قریب به اتفاقشون از غلبه بلغم هست

✳️بلغم یا همون رطوبت زیادی بدن، تو ریه ها نشسته و فضای کار رو تنگ کرده!

✳️از طرفی در این افراد به دلیل رطوبت زیاد در معده، معده هم حجیم تر شده و فضای ریه ها رو تنگ کرده، طوری که اگر فرد به حالت نشستن رو سنگ توالت بشینه، تنگی ریه بیشتر میشه و نفس تنگ میشه

✳️البته گاهی مشکلات ریه ها از مغز هست( از معده نیست )که بهش نزله میگن

✳️البته اگر ریشه نزله رو ببینیم باز معده هست👌
می بینیم فرد خلط پشت حلق داره و ریزش ماده، بعد ،سرفه شدید داره ،خوب این از مغز شروع میشه که باید به درمان نزله حار یا بارد پرداخت✅

✳️از دارو های خوب برای عفونت #ریه:

💥یک) مدرات هست
💥دوم) رعایت اب خوردن ها
💥سوم )عرق فراسیون
💥چهارم) سکنجبین اسقیلی
💥پنجم ) مصرف رازیانه

✳️مشکل ریه ها عمدتا تو معده هست
البته یک مورد داشتم، مشکل تو کلیه داشت ریه ها هم خراب کرده بود

👥شاگرد:
استاد از کجا بفهمیمم مشکل تو معده هست یا تو کلیه ؟

👤استاد:
نبض یا شرح حال گیری باید بلد
کلیه خراب یا ضعیف 👈تو لمس سرده،سرد تر از بدن خود فرد

✳️خیلی طب عمیق تر از حرف های ساده رایج تو بازار هست، مراقب باشید طب سنتی رو ساده نگیرید

✳️طب سنتی ریشه در فلسفه و منطق داره و اصل اون وحیانی هست

نکاتی که تو ذهنم بود رو گفتم ،ان شالله راضی باشید

💥استاد کریمی و شاگردان
💥۱ شهریور ۹۶