بحرالجواهر معجم اطب الطبیعی

بحرالجواهر معجم اطب الطبیعی

«بحر الجواهر معجم الطب الطبیعی»
اثر محمد بن یوسف هروی در موضوع
📖علم لغت ، فرهنگنامه‌ای جامع از لغات طبی است .

📖کتاب مجموعه‌ای از اسامی اطبای بزرگ و اسامی ادویه و الفاظ طبی و… است.

مولف در تالیف آن عربی و فارسی را درهم آمیخته است؛ به عنوان مثال در ترجمه واژه «آطریلال» آنرا به فارسی چنین گفته است: «نباتیست که تخم او مستعمل است و تخم او مانند کرفس بوده وگیاه وی را رجل الطیر و رجل الغراب و حرز الشیطان خوانند. گرم و خشک است در آخر مرتبه دوم، در تداوی برص و بهق و به غایت سودمند است…»

✍مولف در نگارش کتاب نکاتی را رعایت کرده که به برخی از آنها اشاره می‌شود:
۱⃣ذکر وزن الفاظ ، مثلا: در ترجمه جرجیس ابتدا وزن آن را بر وزن «قندیل» گفته و بعد آنرا ترجمه نموده است.
۲⃣- کمک گرفتن از اعراب برای برخی الفاظ، مثال: «الاذن:» بضم الهمزه و سکون الوسط و تحریکه
۳⃣مولف وقتی اسم برخی از میوه‌ها و گیاهان را بر می‌شمرد طبیعت آن را نیز بر ذکر می‌کند.
۴⃣ علاوه بر الفاظ طبی، زندگینامه اطبای بزرگی همچون ابن سینا نیز مورد بررسی قرار داده است.
۵⃣نویسنده در کتابش از حیوانات نیز نام برده است مانند «السمع» به معنای بچه گرگ که از کفتار می‌باشد.

📚@ketabetebi 👈🏃

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.