بدبینی و خود پسندی

بدبینی و خود پسندی

۰📌📌📌📌

🔻🔺بدبینی و خود پسندی 🔺🔻

بیمار مرد▪️▫️

معاینه :⚜️⚜️⚜️
اين حال بدبينى و خودپسندى او را قسمى جنون تشخيص دادم. برابر دستور پيشينيان به ملينات سودا و صفرا و تصفيه خون پرداختم.
💢💢 . بيمارى او را از ازدياد سودا و غلبه صفرا و توجه خون و سودا به سر تشخيص داده و ضعف روده‏ها را دخيل ديدم😱😱😱

🍁🍁 درمان 🍁🍁
در / ۵/ ۲۷، مغز فلوس ۱۴ ل، ترنجبين ۱۶ ل، گل سرخ ۱ ل، بنفشه ۴ ل، نيلوفر ۲ ل، عناب سپستان ۲۰ دانه و روغن بادام شيرين ۲ ل، داده شد.🌾🌾🌾

– در / ۵/ ۲۷، آلوبخارا ۴۰ دانه، تمر هندى ۷ ل، پوست هليله زرد ۳ ل، سنامكى ۱ ل، گل سرخ ۲ ل، ترنجبين ۱۴ ل، داده شد. اين مسهل اطفاء حرارت و دفع سموم در اعصاب مى‏نمايد. ضمنا دستور داده شد كپسول ويتامين B مختلط ativebmoC روزى دو عدد ميل كند.💊💊💊
– در روز پنجم آلوبخارا ۴۵ دانه، تمر هندى ۶ ل، گل سرخ ۲ ل، سنامكى ۲ ل، پوست هليله زرد ۳ ل، ترنجبين ۱۶ ل، داده شد. اين نسخه اعصاب را از تحريك سموم رها ساخته و بهبودى زياد در حال بيمار پديدار ساخت. رنگ سيماى او روشن شد.😊😊😊

– روز ششم، چون دردى در ستون فقرات داشت براى تسكين آن” بم‏آنالژزيك” بمنظور ماليدن تجويز شد. همچنين” والرو برومين” دادم كه بخورد.🔹🔸🔹
– روز هفتم، پوست هليله زرد ۴ ل، سنامكى ۱ ل، گل سرخ ۱ ل و ترنجبين ۱۴ ل داده شد.
– روز هشتم، ريشه كاسنى ۳ ل، بادرنجوبه ۱ ل، بسفايج ۲ ل، ترنجبين ۱۴ ل، داده شد. اين نسخه هم در نوبه مخفى و هم در آسايش اعصاب و تقويت معده و دفع سودا بسيار مفيد است.🔹🔸🔹
– روز نهم، پوست هليله زرد ۳ ل، سنامكى ۱ ل، گل سرخ ۱ ل، ترنجبين ۱۲ ل، داده شد. اين نسخه بسيار مفيد و مؤثر در مغز و دفع سم آن مى‏باشد.🔹🔸🔹
در / ۵/ ۲۷، سكبينج ۱۵ سانتيگرم، كلروفسفات دوشو ۱۵ سانتى‏گرم براى يك حب نمره x تجويز شد كه روزى ۶ عدد از آن را بخورد. پس از مصرف، بيمار اظهار داشت كه اين دارو قراقر شكم را زياد و باد آن را دفع مى‏نمايد.〰〰〰
بدين‏ترتيب بهبودى بسيار در حال او پيدا شد. برافروختگى چهره و سرخى چشم و حالت خشمناك و خيرگى آن برطرف گرديد. از لحاظ اخلاقى بسيار آرام شد و ديگر از هر حرفى از جا درنمى‏رفت. بعكس سابق كه بجزئى ناملايمى پرخاش مى‏كرد كاملا مى‏توانست خوددارى كند.🔶🔷🔶
روز يازدهم جهت دفع مانده سموم (سودا، بلغم، صفرا و خون) و آسايش و تقويت دماغ، تربد مجوف ۲ ل، پوست هليله زرد ۴ ل، افتيمون شامى ۲ ل، داده شد كه آنها را كوبيده و آميخته و حب‏هاى درشت بحد يك نخود از آن بسازند و روزى هشت تا پانزده عدد از آن بخورد. اين دارو جهت دفع اخلاط خيس خورده بسيار مفيد است. با استفاده از اين حب افكار بيمار روشن شده و تمايل به كار در او حاصل گرديد با رفع افسردگى سابق بشاش و خندان شد. بيمار ميل به صحبت و آميزش و شوخى و تفريح و گفتگو در مباحث تجارى و كسبى در خود ديد. درحالى‏كه در گذشته عكس چنين روحيه‏اى در او مشاهده مى‏شد.☺️☺️☺️

پس از نتيجه‏گيرى خوب از داروها و بهبودى پيشينه بيمارى‏اش را چنين بيان كرد كه مدتها بود كه رفته‏رفته گرفته و دلتنگ و بى‏ميل بكار مى‏شدم. نسبت به همه چيز بى‏حوصله و بى‏ميل بودم. تنفر و بدبينى داشتم و مى‏خواستم هرچه مى‏گويم همه اطاعت كرده مطيع رأيم باشند.
〰〰〰〰〰〰〰
در تحقيقات آشكار شد استمناء مى‏نموده و حال گاه در آغاز و گاه در اواخر ادرار مايع لزجى چون منى از او دفع مى‏شود كه از سيلان منى است. به درمان آن نيز پرداختم بهبودى يافت.
✳️✳️✳️✳️
بيماريهاى سودايى (دياتزيك)
اين‏گونه بيمارى‏ها نسبتا زياد مى‏باشد. مى‏توان گفت هر عارضه‏اى كه در اعقاب سوء مزاجى‏ها نظير جوش‏هاى صورت و بدن و عوارض عصبى (جنون، كم‏عقلى، تندخويى، بدبينى پريشان خيالى و انواع سردرد و غيره) پيدا شود در صورت نايافتن سبب بيمارى و يأس از هر گونه درمان لازم است متوسل به اين عقيده پيشينيان شد كه” غير از آتشك كه سيفيليس باشد، باد بواسير، عوارض يائسگى، عوارض گرمى (ديدان) و امراض ديگر از علل اخلاط مى‏باشد.”
🍀🍀🍀🍀

@shafayafteghan

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.