برونشیت ویبوست و ورم

برونشیت ویبوست و ورم

🌹یا السالم 🌹
🌹برونشیت ویبوست و ورم 🌹
🌹بیمار :🙎🏼 ۶۰ساله «۴»🌹
🌼معاینه🌼
بیمار ابتدا تکلم وحرکت نداشت نیمه جان افتاده بود ورنگش کاملا پریده وپف کرده بود «علامت سردی »گرچه خیز و نفخ نسبت به سابق کمتر شده بود در عوض فوق العاده درمانده و بی حال می نمود بگونه ای که قادر نبود انگشتان خود را حرکت دهد او در حقیقت فقط نفس می کشید
🌼💉درمان 💉🌼
مرزنجوش ورازیانه دادم تا جوشانده با قاشق چای خوری کم کم به دهان او بریزند وقتی طبیعت بیمار سرد وخشک باشد باید دارو غذای گرم و تر داد یا توجه به این امر انجیر را که مدر وملین طبع ومصلح سینه ومقوی بدن،اعصاب ومغز بوده وغذائیت دارد تجویز کردم دستور دادم 😠آن را با شیره انگور طبخ داده وبه بیمار بخورانند
برای بکار وا داشتن کلیه ها دستور دادم عسل را با آب ترب آغشته وبه او بدهند همچنین حوله را داغ کرده به ناحیه ی کلیه ها بگذارندتا تحریک شود وادرار آید غیر از اینها داروئی داده نشد طبق دستور عمل کردند بول ترشح گردید حال بیمار به سرعت رو به بهبودی گذارد اشتها پیدا شد وآش رقیقی صرف کرد .بعد از پنج روز بیمار به سرما خوردگی شد
به عیادتش رفتم🚶بیمار نسبت به گذشته خیلی بهتر شده بود می نشست وحرف میزد فقط خیز دز پا ها داشت حالت پف کردگیه صورت بهتر شده بود ورنگ آن نیز روشن شده بود 👨🏾👨🏻این بار دستور دادم ✍️مرزنجوش ،برگ اکالیپتوس رازیانه و پرسیاوشان را جوشانیده وبه او بنوشانند .بیمار از خوردن آب ترب ابا داشت😝😝،گفتم به جای آن آب هویج🍹بدهند ونیز سپردم در روز :
مقداری آب پیاز 😖 بخورد .با بکار گیری این دستور یبوست دائمی او برطرف وطبع لینت یافت
در یک روز که مقداری انجیر را در شیره انگور جوشانیده به بیمار می خورانیدند آن را از حد معمول بیشتر به او دادند ونیز یک استکان آب پیاز به او نوشانیدند .در اثر آن مزاج سه بار عمل کرد ادرار نیز چند بار جاری شد .حال بیمار خیلی بهتر ورنگش روشن وطبیعی گردید
در حالی که در وصعیت معمول هفته ای یک بار مزاجش به سختی عمل میکرد .آن هم با کمک تنقیه ودارو های دیگر
در تاریخ ۲۴/۱/۲۴به عیادتش رفتم این بار خانم نظری توانسته بود شخصاوبدون کمک دیگران در رختخواب دراز کشیده وبنشیند😳 بیمار هیچ گونه خیز در پاها وبدن نداشت مبتلا به سرماخوردگی وگریپ شده بود جوشانده برگ اکالیپتوس ومرزنجوش ورازیانه دادم وداروی مقوی aborpehبرایش نوشتم منتظرم چند روز هوا آفتابی🌞🌞 شود تا در اثر تابش نور خورشید پا ها وبدن قوت بگیرد در ۲۴/۲/۷به عیادت بیمار رفتم🍒🍒🍐🍐🍍حالش بسیار خوب 🙅بود فقط کمرش خسته وقادر به بلند شدن نبود تمام حالات او به طور کلی طبیعی به نظر میرسید در اثر سرما خوردگی مختصر برونشیت داشت شربت طلو ،بنزوات دوسود واستات دامونیاک دادم برای نوبه مزمن که سالها مبتلا بدان بود وهیچ یک از دارو های موجود یعنی کنین وآتبرین وامثال آن قادر به درمان آن نبودند مدتی است جوشانده ای مرکب از برگ اکالیپتوس ۲ل ،پوست بید ۳ل میخورد
🌼نتیجه 🌼
🍂طب عاصی العلاج او قطع گردیده است
🍂بیمار همچنین یبوست مزمن داشت در سال گذشته مزاج او هفته ای یک بار عمل میکرد با خوردن انجیر مزاج روزی دو بار عمل میکند
🍂اشتها نیز ظاهر گردیده است
در ۲۴/۳/۳فرزندان خانم نظری👫👬 به مطب آمده اظهار داشتند که بیمار در حال حاضر چند قدمی چهار دست وپا راه میرود بعدبلند شده وقدر ی درحیاط گردش میکند ،علت سستی وناتوانی او مسمومیت از اکسید دو کربن بوده است
در ۲۴/۳/۲ خانم نظری فاصله منزل تا مطب این جانب را که نزدیک به یک کیلومتر است را پیاده آمد از ایشان معاینه به عمل آوردم مختصر سرما خوردگی داشت اندکی هم آثار گرفتگی در حنجره مشاهده میشد اشتها موقتاکم گردیده ولی دیگر حالات بیمار کاملا طبیعی بود بویژه شش ها که هیچ گونه اثری از تنگی نفس وآماس نذاشت وکاملت عادی بود
ضمنا اثری از ناراحتی کلیوی در او مشهود نبود در واقع بیمار بهبود یافته بود
🌹راز درمان رساله ای در پزشکی سنتی وگیاه درمانی ج ۱ص،۱۱۳🌹
@shafayafteghan

دسته بندی ها: مختلف

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.