بلغمی

بلغمی

مزاج سردوتر ?بلغمی

خصوصیات جسمی:

این افراد چاق وپرچربی هستند
پوست سفیدوتپلی وموهای کم پشت دارند تشنه نمی شوند ودهان مرطوبی دارند
خواب زیادی دارند
تمایل به مصرف گرمی ها مثل شیرینی وادویه دارند وتمایل به خوردن سردی ها از جمله ترشی از خود نشان نمی دهند
فصل زمستان فصل بدی برایشان می باشد
بدن حجم دارد ولی شل هست دمبه ای
تمام اعضای بدن ضعیف حافظه ضعیف

خصوصیات روانی :

این افراد کم انرژی وکند هستند معمولا صبور وآرام هستند وکمتر عصبانی میشوند
پنهان کار هستند زیاد بروز نمی دهند خیلی دیر اطلاعات میدهند یعنی بعد میده مثل آب مخفی نمیکند زیاد
زود باورند لاف هم میزنند دربرابرشان مقاومت کنی کوتاه می ایند
میل به گوشه نشینی دارند
دست به حماقت بالائی دارند از رطوبت زیاد
مثل الاغ سردواحمق
زیاد سرد شده نه میل ونه توان دارند

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.