بلیله

بلیله

بسم الله الرحمن الرحیم

بلیله
معرب آن بلیلج.
میوه درخت هندی مایل به گردی که سر آن اندک باریک و بزرگتر از مازو بوده و پوست آن زرد و غبارآلود و نازکتر از پوست هلیله زرد ،که مستعمل پوست آن است.
مزاج به قول شیخ سرد در اول وخشک دردوم.
وبعضی گویند :در آخر اول سرد و در آخر دوم خشک است .(سرد و خشک).
طعم:تلخ و وعفص میباشد شبیه طعم هلیله.

خواص:لطیف کننده ،قابض،مقوی معده و اشتها آور ،مسهل موثر سودا وصفرا ،جمع آوری رطوبت و بخارات معده و سر و رفع سردردهای شدید و بواسیر .
بو داده آن برای اسهال مزمن نافع و سرمه آن برای چشم مفید است .
اکثراً قبض شکم کند وبعضی را به عسر اسهال آورد.
جهت رفع سردرد و بواسیر و بریان کرده آن جهت اسهال کهنه نافع است .
واگر آنرا کوفته وپودر کرده وهم وزنش شکر اضافه کرده هر صبح یک درم(۳گرم) با آب گرم خورده شود لعاب روان از دهان را قطع میکند.
با هلیله جات در فعل قویتر میشود.
اگر پوست آنرا در روغن کرچک بریان نمایند وبا سرکه تند ساییده بر ورم کنج ران که معروف به خیارک است درابتدای ظهور آن ضماد کنند ردع (بازدارنده)آن به قوت کند. در دو سه روز به نحوی که اثری از آن نماند
مقدار شربت آن تا سه درم است.

مضر ثفل :یبوست ساز
و مصلح آن :عسل و شکر

بدل : آمله مقشره به اندازه سوم حصه آن. وشکوفه حنا مثل آن ودو سوم آن مورد و ویک ششم آن هلیله سیاه.

هضم مربای آن به تنهایی دشوار است و به همین علت در آن ادویه مثل سنبل ودارچینی و هل سیاه وعود ومصطکی و…..داخل میکنند که معده راگرم میکند.
مداومت در مصرف آن بینایی را تقویت کرده و آبریزش دهان را قطع می کند.

وسایر خواص بلیله
چیزی پاک کننده تر از آن برای معده نیست
مسهل سودا به خاصیت.
مسهل صفرا به طبع.
قاطع رطوبات وبخارات.
دفع سردردهای مشارکتی با معده وبواسیر.

دسته بندی ها: مختلف

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.