بيماريهاى عصبى و روانى و ورم قولون

بيماريهاى عصبى و روانى و ورم قولون

📌📌📌📌📌

بيماريهاى عصبى و روانى و ورم قولون
😱😱😱
بیمار دختر ۱۴ ساله

معاینه :♥️♥️
از نتايج سوء مزاج كه طبيعتى سرد داشت در نتيجه ورم قولون و يبوست مبتلا به عوارض روانى و جنون گرديده بود😱😱

درمان : 🌾🌾🌾🌾 تنقيه از روغن زيتون، ريشه خطمى، گل خطمى، بزرك سفيد، زهره‏گاو، تجويز شد.
بعلاوه جوشانده‏اى از بسفايج، گل گاوزبان، بابونه، بادرنجوبه و ترنجبين دادم. با استفاده از اين داروها روده‏ها نرم و از تشنج آن كاسته و مزاج پاك شد.🔸🔸🔹🔸🔸
روز دوم همين دستور بكار برده شد و اضافه بر آن يك سير روغن بادام شيرين نيز به بيمار خورانيده شد.🔸🔸🔹🔸🔸
روز سوم، مغز فلوس ۱۲ ل، ترنجبين ۱۴ ل، گل سرخ ۱ ل، سنامكى ۲ ل، بسفايج ۲ ل، اسطوخودوس ۱ ل، بابونه ۱ ل، بادرنجوبه ۱ ل، بنفشه ۳ ل، تربد مجوف ۱ ل، عناب سپستان ۲۰ دانه، افتيمون شامى ۲ ل و روغن بادام شيرين ۴ ل، باو خورانيدند.🔸🔸🔹🔸🔸
اين مسهل كه حاوى داروهاى ضد تشنج و مخرج صفرا، سودا و بلغم بود منع انسداد و انقباض روده را نموده و ثقل را كنده و دفع كرد.❇️ بهبودى و تسكين زياد در حالات بيمار رخ داد. آن‏چنان‏كه تمام حركات و گفتار غير عادى نيز در واقع از راه روده دفع شد.✳️
روز ديگر منضجى مركب از: پر سياوشان ۲ ل، اصل السوس ۳ ل، ريشه كاسنى ۳ ل، عناب سپستان ۲۰ دانه افتيمون شامى ۲ ل، ترنجبين ۱۶ ل، داده شد.🌀🌀🌀🌀

همچنين تنقيه‏اى نيز🔱🔱

از شكر سرخ ۱۰ ل، گز علفى ۱۰ ل، تاجريزى ۴ ل، بابونه ۱ ل، اسطوخودوس ۱ ل تجويز گرديد. شكم اين‏بار بطور بسيار متعفن كار كرد. چند روزى منضج‏هاى موافق و تنقيه و مسهل خفيف‏ترى از فلوس دادم. و نيز چندين روز پيوسته منضجى كه حاوى افتيمون شامى بود تجويز شد. حال بيمار بكلى خوب گرديد.🙂🙂
سپردم هرگاه به كسالتى دچار شود. از منضج و مسهل طبق دستورى كه دادم به او بدهند. با رعايت دستورات پس از مدتى با بازيافت سلامتى، شوهر كرد و باردار شد. هنگام حاملگى حالش طبيعى بود و بخوبى وضع حمل كرد.😃😃😃
هيچ‏گونه عارضه مزاجى و دماغى رخ نداد.
توضيح آنكه از اين‏گونه بيماريهاى روانى كه ناشى از يبوست بوده است زياد درمان كرده‏ام و رويه معالجات آنها اغلب نظير همين دستوراتى بوده كه به بانوى مزبور تجويز شد.
🌸🌸🌸🌸

@shafayafteghan

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.