بيماريهاى عفونى

بيماريهاى عفونى

🍃🍃🍃🍃بيماريهاى عفونى 🍃🍃🍃

👶🏻بیمار کودک👶🏻

معاینه و پیشینه بیماری
بیمار پس از سرما خوردگی های مکرر 🤒دچار برونشیت شده و لازمست بيمار همه ‏روزه بوسيله يك نى بلند در آب حوض فوت كند 💦😮و هر روز چند بار اين عمل را تكرار نمايد.

☁️☁️☁️هواى اتاق را هم بايد زودبه‏زود عوض كنيد تا اكسيژن بيشترى استنشاق كند. بعدها هم شايد لازم شود ريه‏اش را هوا دهيم.

🤒تب تقريبا ۲۰ روز طول كشيد و قطع نشد. از ۵/ ۳۸ تا ۲/ ۴۰ بالا و پائين مى‏ رفت در اين مدت بيست روزه بدستور آقاى دكتر … خون مريض را تجزيه كردند معلوم شد گلبول آن خيلى كم شده و بيمار ضعيف است😢 و نيز معلوم گرديد كه نسبت به مالاريا منفى است.

همچنين بدستور آقاى دكتر … مريض نزد آقاى دكتر محمد يزدى برده شد. ايشان هم پس از معاينه با برق اظهار داشت مريض سل ندارد🌺.
بعد نزد آقاى دكتر فرهاد براى معاينه و عكسبردارى از ريه برده شد. در اينجا هم جواب منفى بود.🌺

چون از معالجه آقاى دكتر … نتيجه‏اى بدست نيامد و تب مريض قطع نشد به آقاى دكتر احمديه مراجعه نمودم.

⭐️در جلسه اول معلوم شد معده مريض پاك نيست.
دستور روغن بادام شيرين و ترنجبين و جوشانده دادند كه مفيد واقع شد و از روز اول درجه تب پائين آمد و روز سوم بكلى قطع شد. فقط شبها تب بود.
از روز پنجم بكلى تب قطع شد 😃 در نتيجه معالجه آقاى دكتر عبد الله احمديه مريض رو به بهبودى گذارد …”
⭐️ در معاينه و تحقيق معلوم شد روده‌ها بدان گونه كه بايد تخليه نمى‏ شود و مدفوع در آنجا مانده موجب مسموميت، تب و برونشيت مى‏ گردد. بديهى است تنها چاره، تخليه روده‏ ها و بكار واداشتن آن مى ‏باشد. لذا تنقيه‏اى از شكر سرخ، گل خطمى، گل پنيرك و تاجريزى دادم و نيز جوشانده‏اى از بنفشه، زوفا، گل خطمى، گل پنيرك، اصل السوس و ترنجبين نوشتم. ☘️🌿☘️🌿☘️🌿

روغن بادام شيرين هم تجويز كردم كه هر روز بدهند.

ضمنا شربتى هم مركب از طلو و خشخاش و تعفين سيل نوشتم.
به‏ طورى‏ كه پدر بيمار نوشته بود تب ۴۰ درجه در عرض چند روز قطع و از روز پنجم شبها هم ديگر تب عارض نشد.😃

⭐️روز پنجم دوباره به عيادت بيمار رفتم. همه حالات او خوب شده بود. اين‏بار جوشانده‏اى را كه براى اصلاح و بكار انداختن روده بوده و مرمت ‏كننده سينه مى ‏باشد دادم:
☘️ريشه خطمى ۴ ل، گل خطمى ۲ ل، گل پنيرك ۲ ل، ترنجبين ۱۰ ل. دستور داده شد كه همه روزه اين مقدار را جوشانيده و با ترنجبين بنوشانند و عصرها نيز يك قاشق سوپخورى قدومه در يك استكان قندداغ ريخته و به بيمار بخورانند. اين دستور، روده را بكار انداخته و سينه را بهبود بخشيد☘️
.
⭐️پس از چند روز بيمار به مطب آمد. حالش خوب و فربه شده بود براى تقويت مزاج قرص كلسيم ردكسن و شربت هماتوسانگين دادم.💊💊

⭐️نزديك دو ماه است كه ديگر تب آقاى ايرج ز. بازگشت ننموده است. با خوردن قدومه لوزتين او خيلى كوچك شده. اخيرا دچار بيمارى گريب ecatlup enignA گرديده و در نتيجه لوزه چپ او متورم گشته است. نيم درجه تب عارض شد كه با اجراى دستور رفع شد.😊

⭐️در تاريخ ۱۹/ ۲/ ۲۸ آقاى ايرج ز. بدنبال گردش در شميران مبتلا به سرماخوردگى، كسالت و برونشيت مختصرى گرديد.😕
در معاينه لوزتين او، مشاهده شد بيمار در اثر خوردن قدومه و غرغره آب‏نمك (سرم فيزيولوژيك) بعد از هر وعده غذا، بكلى خوب گرديده است. بيمارى او نيز پس از بهبود ديگر بازگشت ننمود.😀

💐 راز درمان (رساله اى در پزشكى سنتى و گياه درمانى)، ج‏۱، ص: ۲۳۹💐
@shafayafteghan

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.