بيماريهاى عفونى

بيماريهاى عفونى

شفا یافتگان در طب سنتی:
😱😱😱😱
بيماريهاى عفونى
بیمار کودک
معاینه و پیشینه بیماری 📌📌📌📌
بیمار پس از سرما خوردگی های مکرر دچار برونشیت شده و لازمست بيمار همه‏روزه بوسيله يك نى بلند در آب حوض فوت كند و هر روز چند بار اين عمل را تكرار نمايد. هواى اتاق را هم بايد زودبه‏زود عوض كنيد تا اكسيژن بيشترى استنشاق كند. بعدها هم شايد لازم شود ريه‏اش را هوا دهيم.🤒🤒🤕

تب تقريبا ۲۰ روز طول كشيد و قطع نشد. از ۵/ ۳۸ تا ۲/ ۴۰ بالا و پائين مى‏رفت در اين مدت بيست روزه بدستور آقاى دكتر … خون مريض را تجزيه كردند معلوم شد گلبول آن خيلى كم شده و بيمار ضعيف است و نيز معلوم گرديد كه نسبت به مالاريا منفى است.💫🌟💫🌟💫
ايشان هم پس از معاينه با برق اظهار داشت مريض سل ندارد. بعد نزد آقاى دكتر فرهاد براى معاينه و عكسبردارى از ريه برده شد. در اينجا هم جواب منفى بود.🍁🍁🍁🍁

چون از معالجه آقاى دكتر … نتيجه‏اى بدست نيامد و تب مريض قطع نشد به من مراجعه نمودن 😊😊😊

در جلسه اول معلوم شد معده مريض پاك نيست. دستور روغن بادام شيرين و ترنجبين و جوشانده دادند كه مفيد واقع شد و از روز اول درجه تب پائين آمد و روز سوم بكلى قطع شد. فقط شبها تب بود.
از روز پنجم بكلى تب قطع شد در نتيجه معالجه من مريض رو به بهبودى گذراندم …”🔴🔵🔴🔵

در معاينه و تحقيق معلوم شد روده‏ها بدانگونه كه بايد تخليه نمى‏شود و مدفوع در آنجا مانده موجب مسموميت، تب و برونشيت مى‏گردد. بديهى است تنها چاره، تخليه روده‏ها و بكار واداشتن آن مى‏باشد. لذا تنقيه‏اى از شكر سرخ، گل خطمى، گل پنيرك و تاجريزى دادم و نيز جوشانده‏اى از بنفشه، زوفا، گل خطمى، گل پنيرك، اصل السوس و ترنجبين نوشتم.
روغن بادام شيرين هم تجويز كردم كه هر روز بدهند. ضمنا شربتى هم مركب از طلو و
خشخاش و تعفين سيل نوشتم.♻️♻️♻️♻️

به‏طورى‏كه پدر بيمار نوشته بود تب ۴۰ درجه در عرض چند روز قطع و از روز پنجم شبها هم ديگر تب عارض نشد.
✅✅✅✅

روز پنجم دوباره به عيادت بيمار رفتم. همه حالات او خوب شده بود. اين‏بار جوشانده‏اى را كه براى اصلاح و بكار انداختن روده بوده و مرمت‏كننده سينه مى‏باشد دادم:⚜️⚜️⚜️⚜️

ريشه خطمى ۴ ل، گل خطمى ۲ ل، گل پنيرك ۲ ل، ترنجبين ۱۰ ل. دستور داده شد كه همه روزه اين مقدار را جوشانيده و با ترنجبين بنوشانند و عصرها نيز يك قاشق سوپخورى قدومه در يك استكان قندداغ ريخته و به بيمار بخورانند. اين دستور، روده را بكار انداخته و سينه را بهبود بخشيد.🔰🔰🔰🔰
پس از چند روز بيمار به مطب آمد. حالش خوب و فربه شده بود براى تقويت مزاج قرص كلسيم ردكسن و شربت هماتوسانگين دادم.
نزديك دو ماه است كه ديگر تب آقاى ايرج ز. بازگشت ننموده است. با خوردن قدومه لوزتين او خيلى كوچك شده. اخيرا دچار بيمارى گريب ecatlup enignA گرديده و در نتيجه لوزه چپ او متورم گشته است. نيم درجه تب عارض شد كه با اجراى دستور رفع شد.
در تاریخ آ قاى ايرج ز. بدنبال گردش در شميران مبتلا به سرماخوردگى، كسالت و برونشيت مختصرى گرديد.
در معاينه لوزتين او، مشاهده شد بيمار در اثر خوردن قدومه و غرغره آب‏نمك (سرم فيزيولوژيك) بعد از هر وعده غذا، بكلى خوب گرديده است. بيمارى او نيز پس از بهبود ديگر بازگشت ننمود. 🌸🌸🌸🌸
@shafayafteghan

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.