بيمار با چشمان سرخ و متورم

بيمار با چشمان سرخ و متورم

بيمار با چشمان سرخ و متورم

در تاريخ ۵/ ۴/ بانو كوكب ص. اهل شهرضاى اصفهان، ۲۷ ساله، را به مطب آوردند.👩🏼
بيمار از امراض دوران كودكى خود اطلاعى نداشت.

شرح حال📄📄📄

هرگاه به حمام می ‏رفت سردرد 🤕مى ‏گرفت و به حال استفراغ مى‏ افتاد.😷

مدت يك ساعت از شدت سردرد بيحال و بيحس مى‏ گرديد و بعد عارضه رفع مى‏ شد. لينت مزاجش عادى بود. عادت ماهانه ‏اش كم و مدت سه روز بطول مى‏ انجاميد و درد زيادى را تحمل مى ‏كرد.😫😫😫
مزاج او روزى يكبار عمل مى‏كرد و به اصطلاح جگرش گرم بود. طبق اظهار، چهار ماه قبل خارشى در چشمان او پيدا شد. على‏رغم استفاده از دارو، چشم‏ها قرمز و متورم گرديدند. چشم‏ها قرمز و تقريبا بهم آمده شده و به درستى نمی ‏توانست ببيند. 😑

براساس اصول طب قديم علت را از سوء مزاج فهميدم كه «حرارت» و «خون» را متوجه چشم‏ها نموده است و بايد خون را از سر به پاها متوجه نمود. همچنين با داروهاى موافق بايد تعديلى در «گرمى جگر» و «سردى استخوان» ايجاد كرد و در همين ضمن به معالجه رحم پرداخت كه دچار ناراحتى شده بود. روده‏ هاى بيمار سخت متشنج بودند. همچنين قولون صاعد و سيگموئيد هم بسيار متشنج و دردناك بود. 😖😣

🌺درمان🌺

🗞🗞🗞بعنوان دارو صبر زرد و جوش‏ شيرين و نيز عصاره تخم گشنيز ۲، تخم خرفه ۲، تخم خيار ۳ و تخم كدوى شيرين ۴ ل «۱» تجويز كردم.

در تاريخ ۹/ ۶/ ۳۱ در معاينه مجدد مشاهده شد كه چشم‏ها باز شده و قرمزى آنها كمتر گرديده است، به نحوى كه بیمار می توانست به کمک دیگران راحتتر به هر جا می خواهد برود .😀داروها تکرار شدند..
اين خانم چهار يا پنج بار ديگر نزدم آمد. داروهاى «خنك» و بعضى جوشانده‏ ها نظير پوست بيد، ريشه كاسنى و گل‏گاوزبان برايش نوشتم.☘️🌿☘️🌿

🌸🌸🌸 ناراحتى ‏هايى كه ناشى از سوء مزاج بود برطرف شده و عيبى در ظاهر چشم‏ها و تورم آنها نبود، فقط هنوز كمى سرخى در چشم‏ها وجود داشت كه توصيه كردم به متخصص چشم مراجعه نمايد..👁👁

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.