بيمار حبس بول

بيمار حبس بول

🔶🔷🔶🔷🔶
بيمار حبس بول
💫💫💫💫
در تاريخ به عيادت آقاى اسماعيل الف ۸۰ ساله رفتم. بيمار دو سال قبل شبى ناگهان دچار قطع ادرار شده بود. اين مدت در دو بيمارستان و نزد دو پزشك تحت‏ معالجه قرار گرفته و با استفاده از سوند دفع ادرار مى‏نمود.😱😱
با توجه به وضعيت بيمار و كبر سن نسخه زير را برايش نوشتم:〰〰

✔️۱- حب ارمنى مركب‏
✔️۲- مرهم ضد ورم پروستات‏
✔️۳- جوشانده مركب از تخم خربزه، تخم كدوى شيرين، تخم كشوت و كاكل ذرت

نتیجه ✨✨✨✨

– در اثر استفاده از داروها ادرار بيشتر و مجرا بازتر شد. سابقا بول قطره ‏قطره می‏آمد. حال دو برابر شده بود. داروها تكرار و شياف زرده تخم ‏مرغ هم اضافه گرديد. ادرار قدرى بيشتر و درد اندكى كاهش يافت.

دستور زير را دادم:😊😊

✔️۱- عصاره تخم گشنيز، تخم خربزه، تخم كدو و خشخاش‏
✔️۲- حب ارمنى مركب‏
✔️۳- تكرار شياف‏
– در ادرار باز هم بيشتر شد. دستور زير را دادم:➕➕

✔️۱- تنقيه از شكر سرخ، تاجريزى، گل خطمى و گل پنيرك‏
✔️۲- عصاره تخم خربزه، تخم گرمك، تخم خيار و تخم گشنيز.
💫💫💫💫
– در ۲/ ۲/ ادرار پيوسته و قطر آن بيشتر شد. درد همچنان در موقع دفع ادرار باقى بود. دستور زير داده شد:

✔️۱- تنقيه از روغن زيتون ۲، گل خطمى ۲، گل پنيرك ۲، تاجريزى ۴ و ريشه خطمى ۲ ل.
✔️۲- تكرار عصاره گياهى‏

🍂🍃🍃🍂
– در ۴/ ۲/ ادرار به قدر يك استكان جارى مى‏شد و بند میآمد. روى ‏هم‏ رفته وضعيت بهترى فراهم شده بود. دستور استفاده از «انغوزه» را دادم.
🍂🍃🍃🍂
– در ۹/ ۲/ ادرار پيوسته و متصل گرديده بود و تا آخر يكنواخت می‏آمد درصورتیكه سابقا چكه‏چكه دفع و قطع می‏شد، باز بعد از مدتی به واسطه فشار چند چکه می کرد
و قطع مى‏گرديد. درد رو به كاهش گذاشت. بيمار با نهادن كيسه آب گرم بهتر مى‏خوابيد. لينت مزاج بهتر شد. قبلا به علت درد مثانه تخليه مدفوع انجام نمى‏گرفت. با توجه به بهبود حاصله، حبى مركب از انغوزه ۲۰ سانتى‏گرم، گليسرو فسفات دوشو ۱۰ سانتى‏گرم و عصاره بلادن يك سانتى‏گرم تجويز كردم كه روزى دو سه عدد از آن بخورد. نتيجه مثبت شد☺️☺️
. بنابراين تا خاتمه نهائى بيمارى، داروها تكرار گرديدند و دستور استفاده از ويتامين ب هم روزى ۴ عدد داده شد.
🌸🌸🌸🌸
@shafayafteghan

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.