بيمار شدید سودایی

بيمار شدید سودایی

بيمار شدید سودایی😁😁😁

* در تاريخ ۳۰/ ۸/ آقاى حسن ت. استوار ارتش اهل شهرضاى اصفهان ۳۰ ساله به مطب رجوع نمود. طبق اظهار، پدر او حالتى عصبى و پرخاشگر داشت و زياده از حد بيهوده‏گوئى مى‏كرد. حرفهاى حزن‏ آور مى‏زد و گريه می‏نمود.
😱😱😱
(كه به اصطلاح طب قديم دال بر وجود «سوداى مزاج» بوده است). بيمار از امراض مادر خود آگاهى نداشت. تاكنون چند بار به بيماريهاى گوناگون نظير آبله، حصبه، تب نوبه، سرماخوردگى و دل دردهاى شديد دچار گرديده بود.😱😱😱 می‏گفت: «… در كودكى بيضه‏ام باد آورد و پا هایم خیز برداشتند

هشت سال قبل مبتلاء به اسهال خونى شدم😱😱😱.
در مدت عمر مكرر به دل‏درد مبتلاء گرديدم.
حال گهگاه به سردرد دچار می‏شوم. در بعضى از نقاط سر و بدنم شوره می‏زند كه شباهت به جزايرى در دريا دارند اين لكه‏هاى شوره در صورت و گوشها نيز پديدار می‏گردند.
🍂🍂🍂 🍂🍂
لكه‏ها در زمستان ظاهر و در تابستان از بين می‏روند.
اين عارضه با خوردن داروهاى گياهى «سرد» مانند چغندر، شيرخشت، انار و غيره تخفيف می‏يابد. خارش در تمام بدنم وجود دارد كه میبايستى تنم را بخارانند تا آرامشى پيدا شود. در اثر اين خارش، پوسته‏هائى مانند پوست پياز در بدنم بوجود می‏آيند كه كنده و پراكنده میگردند.😔😔😔

گاهى قلبم درد می‏گيرد و بعد حالت ضعف دست میدهد و حالت عصبى سختى پيدا می‏شود بحدى كه خودم را می‏زنم و گاه بيهوش میشوم😨😨😨😨

. به من عصاره والرين میخورانند آرامش م‏يابم. تا به هوش می آيم دست و پايم سرد میشوند و دائما عرق می‏كنند. در بيست روز پيش دچار سرماخوردگى شديدى

بعدا ادرار در مجرا به سوزش افتاد به قسمى كه در هر ساعت حدود ۵ بار براى دفع ادرار می‏رفتم ولى هربار چند چكه بيشتر دفع نمیشد.😁😁
براى معالجه هندوانه خوردم ادرار بيشتر شد ولى سوزش باقى بود. همين‏كه گرم می‏شدم ادرار كم و سوزش و فشار كمتر میگشت ولى به هنگام عصر كه هوا سرد می‏شد اين فشار بيشتر می‏گرديد …😰😰😰

بيمار از فشار دست بر روى مثانه احساس درد می‏كرد. احتمال ورم و حرارت در مثانه را دادم. در چارچوب قوانين طب سنتى علت به نظرم از «سردى» مثانه و «گرمى» پروستات آمد

درمان🌡💉

دستور دادم عصاره گياهى تخم گرمك ۲، تخم خربزه ۳، تخم شويد ۳، خشخاش ۲ ل را تهيه و به بيمار دهند. همچنين سپردم كه جوشانده‏هاى مركب از مرزنجوش ۱، گل گاوزبان ۲، اكليل ۱، خارخسك ۱ ل همراه با كاكل ذرت نيز داده شود. «مرهم ضد ورم پروستات» هم داده شد. ضمنا دستور دادم تنقيه‏اى از شكر سرخ ۱۰، گل خطمى ۲، گل پنيرك ۲ و تاجريزى ۴ ل به كار برند.😊😊😊😊
– در تاريخ ۳/ ۹/ پس از مدتى استفاده از داروها، اطلاع دادند كه با به كار بردن تنقيه، چرك و بلغم زيادى از بيمار دفع شده، فشار ادرار كم گرديده ولى سوزش اندكى باقيست.
داروها تكرار شدند و قرص dopiclaC نيز افزوده گرديد.
در معاينه‏اى ديگر، بيمار اظهار داشت ادرار بهتر و نزديك به عادى شده است. فقط درد مختصرى در ناحيه قولون عرضى وجود دارد. داروهاى زير را برايش نوشتم: مرزنجوش ۱، پوست بيد ۳، ريشه كاسنى ۲ ل، عناب سپستان ۲۰ دانه و ترنجبين ۱۶ ل

بيمار بار ديگر پس از استفاده از داروها به نزدم آمد. عارضه‏ اش مرتفع و حالش خوب شده بود. با وجود بهبود داروها را تكرار كردم.☺️☺️☺️😊😊😊😊
@shafayafteghan

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.