بيمار لرزش یا رعشه

بيمار لرزش یا رعشه

بيمار لرزش یا رعشه🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁

در تاريخ /۵/ ۴ آقاى داود ش. پنجاه ساله ساكن تهران كارمند اداره پخش دخانيات كه دچار خيز بدن گرديده بود به راهنمائى برخى از مرضا به اينجانب مراجعه نمود.🍂🍃🍂🍃
بيمار دچار تپش قلب و عصبانيت بود. نبض غير منظم داشت. در چهره و بدان او حالت سودائى، خيز و آماس مشهود بود.😱😱😱

درمان‏😊😊
براى رفع ورم كليه «حب ارمنى مركب» و عصاره‏اى مركب از تخم خيار ۳، تخم خربزه
۳، تخم گرمك ۲ ل دادم. براى رفع سودا و عصبانيت و نيز تقويت قلب دم‏كرده سنبل الطيب ۱، گل‏گاوزبان ۲ و ليموعمانى ۲ ل و همچنين دستوراتى براى نرمى و لينت روده‏ها دادم.
😊😊😊😊😊

🔬🔬🔬
آزمايش ادرار كه در تاريخ ۳۰/ ۳/ در آزمايشگاه دكتر رحمتيان انجام گرفته بود ۳ گرم آلبومين، مقدار زيادى اگزالات دوشو و از ۲۰ تا ۳۰ لوكوسيت را نشان می‏داد.😁😁

🍂🍂🍂🍃🍃🍂🍂🍂
– در تاريخ ۹/ ۴/ بيمار مجددا در آزمايشگاه دكتر رحمتيان تحت آزمايش ادرار قرار گرفت. متذكر می‏گردد كه با همين درمان ساده و مختصر ديگر اثرى از آلبومين ديده نشد.
بارها يادآورى كرده كه يك دارو يا گياهى ممكنست در بعضى بيماران سبب شدت مرض شده ولى همين دارو در ديگرى كه دچار همان بيمارى باشد كمك و یاری در معالجه اش نماید
☺️☺️☺️☺️☺️
@shafayafteghan

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.