بيمار مجهول حال

بيمار مجهول حال

🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃

بيمار مجهول حال😐
۹۸
🌸🌸🌸در تاريخ ۴/ ۷/ بانو توران ج. را درحالى‏ كه به كمك و يارى ديگران راه مى ‏رفت به مطب آوردند. بيمار حالتى بهت زده داشت.😳 پرت‏ گوئى مى‏ كرد و قادر به شناسائى افراد نبود.
حتى اشياء را هم تميز نمى ‏داد. 😕مثلا كفشى را كه در برابرش بود تشخيص نمى‏ داد و سراغ بند كفش را مى‏ گرفت و بعد با پاى برهنه راه می ‏افتاد. درست تكلم نمى‏ كرد. زبانش مى‏ گرفت.
دهانش باز نمى ‏شد. 🤐🤐كلمات را جويده و نامفهوم ادا مى‏ كرد. زبانش به هنگام تكلم لاى دندانها مى‏ رفت، گاهى بى ‏اختيار و بدون اراده به براه مى ‏افتاد و نمى‏ دانست به كجا مى ‏رود. ☹️

مى ‏گفتند مخصوصا شبها اين حالت در او زياد ديده مى‏شود. ضمنا يادآور شدند كه مزاج او يبس بوده و بعضى روزها بطور ناقص كار مى‏كند. كبد بيمار بزرگ شده و از فشار دست روى آن احساس درد مى‏ نمود. طحال او نيز خيلى بزرگ بود و به سمت قولون نازل كشيده شده و داخل در لگن خاصره گرديده بود و لذا حد پائين آن معلوم نبود.

صورت بيمار پلاسيده و پف‏ كرده به نظر مى‏ رسيد. بدن آماس و پاها خيز داشتند. بيمار اشتها به خوراك نداشت.😐 اطرافيان مى‏ گفتند گاهى دلش ضعف مى‏ رود و مايل به صرف غذا مى‏ شود و گاهى ابراز بى ‏ميلى مى‏ كند. ادرارش كم بود.💦 دستهايش لرزشى داشتند. 👋👋قلب ❤️«سوفل» داشت. دهانش زخمى و زبان متورم بود.
مى ‏گفتند گاهى سرش گرم شده و از حال طبيعى خارج مى‏ گردد.🤕🤕🤕 بد و خوب را تميز نمى‏ دهد. در اين هنگام لرزش دستهايش بيشتر مى‏شود. اگر لرزش به پاها هم برسد ديگر بناى پرت‏وپلاگوئى را مى‏گذارد.😱😁

🌻🌻🌻تشخيص‏🌻🌻🌻

با احتمال نارسائى قلبى💔، در چنين وضعيتى لازم بود نخست روده‏ها و كليه‏ ها به راه افتاده، سموم بدن كاهش يافته و كمكى به قوه مدر كه بدن شده باشد و نيز فرصتى پيش آيد تا به سبب و علت واقعى بيمارى اورمى او پى برده شود🍁🍁
.
🗞🗞🗞 دستورى به شرح زير برايش نوشتم:

۱⃣پوست بيد ۳، ريشه كاسنى ۲، گل‏گاوزبان ۲، ترنجبين ۱۶ ل و عناب ۲۰ دانه (جوشانده)☘️☘️☘️

۲⃣ تخم گرمك ۲، تخم خربزه ۳ و تخم شويد ۳ ل (عصاره) ۳ بار🌿🌿🌿

🔷🔷🔷- در تاريخ ۶/ ۷/ بهبود نسبى در حال بيمار پديدار شد. طبق اطلاع، مزاج بيمار چهار بار در روز كار كرده و لرزش و كليد شدن دستها خيلى كمتر شده بود و اين نيز به خاطر توجه سموم به روده ‏ها و دفع آن از اين راه بود. 👌👌👌👌

📃📃📃نسخه ‏اى به شرح زير برايش نوشتم:

۱⃣ عصاره تخم خيار ۳، تخم گشنيز ۲ و تخم خرفه ۲ ل.

۲⃣تنقيه از شكر سرخ ۱۰، گل خطمى ۲، گل پنيرك ۲، ريشه خطمى ۵، ريوند چينى ۲ ل.

۳⃣جوشانده مركب از پوست بيد ۲، ريشه كاسنى- عناب ۲۰ دانه، شاهتره خشك ۱ و تر

🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.