بيمار مجهول حال

بيمار مجهول حال

بيمار مجهول حال 😢😢😢😢😢

در تاريخ ۴/ ۷/ بانو توران ج. را درحالى‏كه به كمك و يارى ديگران راه مى‏رفت به مطب آوردند. بيمار حالتى بهت پ‏زده داشت. پرت‏گوئى مى‏كرد و قادر به شناسائى افراد نبود.😱😱😱
حتى اشياء را هم تميز نمى‏داد. مثلا كفشى را كه در برابرش بود تشخيص نمى‏داد و سراغ بند كفش را مى‏گرفت و بعد با پاى برهنه راه مى‏افتاد. درست تكلم نمى‏كرد. زبانش مى‏گرفت.😓😓😓😓😓
دهانش باز نمى‏شد. كلمات را جويده و نامفهوم ادا مى‏كرد. زبانش به هنگام تكلم لاى دندانها مى‏رفت، گاهى بى‏اختيار و بدون اراده به براه مى‏افتاد و نمى‏دانست به كجا مى‏رود. مى‏گفتند مخصوصا شبها اين حالت در او زياد ديده مى‏شود. ضمنا يادآور شدند كه مزاج او يبس بوده و بعضى روزها بطور ناقص كار مى‏كند. كبد بيمار بزرگ شده و از فشار دست روى آن احساس درد مى‏نمود. طحال او نيز خيلى بزرگ بود و به سمت قولون نازل كشيده شده و داخل در لگن خاصره گرديده بود و لذا حد پائين آن معلوم نبود.
صورت بيمار پلاسيده و پف‏كرده به نظر مى‏رسيد. بدن آماس و پاها خيز داشتند. بيمار اشتها به خوراك نداشت. اطرافيان مى‏گفتند گاهى دلش ضعف مى‏رود و مايل به صرف غذا مى‏شود و گاهى ابراز بی ‏ميلى مى‏كند. ادرارش كم بود. دستهايش لرزشى داشتند. قلب «سوفل» داشت. دهانش زخمى و زبان متورم بود. مى‏گفتند گاهى سرش گرم شده و از حال طبيعى خارج مى‏گردد. بد و خوب را تميز نمى‏دهد. در اين هنگام لرزش دستهايش بيشتر مى‏شود. اگر لرزش به پاها هم برسد ديگر بناى پرت‏وپلاگوئى را مى‏گذارد.

تشخيص‏🤒😷🤒😷🤒😷

با احتمال نارسائى قلبى، در چنين وضعيتى لازم بود نخست روده‏ها و كليه‏ها به راه افتاده، سموم بدن كاهش يافته و كمكى به قوه مدر كه بدن شده باشد و نيز فرصتى پيش آيد تا به سبب و علت واقعى بيمارى اورمى او پى برده شود
.
دستورى به شرح زير برايش نوشتم:✍️✍️✍️✍️✍️

۱- پوست بيد ۳، ريشه كاسنى ۲، گل‏گاوزبان ۲، ترنجبين ۱۶ ل و عناب ۲۰ دانه (جوشانده)
۲- تخم گرمك ۲، تخم خربزه ۳ و تخم شويد ۳ ل (عصاره) ۳ بار

– در تاريخ ۶/ ۷/ بهبود نسبى در حال بيمار پديدار شد. طبق اطلاع، مزاج بيمار چهار بار در روز كار كرده و لرزش و كليد شدن دستها خيلى كمتر شده بود و اين نيز به خاطر توجه سموم به روده‏ها و دفع آن از اين راه بود.
نسخه‏اى به شرح زير برايش نوشتم:✍️✍️✍️✍️

۱- عصاره تخم خيار ۳، تخم گشنيز ۲ و تخم خرفه ۲ ل.
۲- تنقيه از شكر سرخ ۱۰، گل خطمى ۲، گل پنيرك ۲، ريشه خطمى ۵، ريوند چينى ۲ ل.
۳- جوشانده مركب از پوست بيد ۲، ريشه كاسنى- عناب ۲۰ دانه، شاهتره خشك ۱ و تر

@shafayafteghan

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.