بيمار کودک کوچک

بيمار کودک کوچک

👶🏻بيمار کودک کوچک👶🏻

عباس فرزند پنج ساله آقاى دكتر ر. مدير روزنامه آ. رفتم.

والدين كودك اظهار داشتند ۱۳ روز است اين بچه بسترى شده و تب دارد. 🤒🤒🤒در عرض اين مدت پزشكان معالج و متخصصان بيماريهاى اطفال، همه‏ گونه تزريق آنتى‏ بيوتيك و داروهاى گوناگون را تجويز كرده بودند. آزمايش‏ها مؤيد بيمارى حصبه بود.😔

بچه مبتلاء به ورم پرده مغز شده بود.😱 هيچ شناسائى و حواس و قوه ادراك نداشت.
دائما در جنبش و حركت بود. مخصوصا اين حركت در سر و گردن او مشهود بود و آنى آرام و قرار نداشت. تقلاى او از حد بدر بود. فقط با قاشق چايخورى اندك ‏اندك مايع به دهانش مى‏ ريختند.🍽
مزاج كودك يبس و شكم زياد نفخ كرده و راه آن گير داشت. گاز هم بهيچ وجه دفع نمى‏ شد زيرا روده كاملا بسته و انسداد روده بوجود آمده بود ادرار هم بسيار كم شده
و خطر مرگ حتمى بود.😱😱

پزشكان معالج قطع اميد كرده و دستور جديدى نداده بودند. به اميد اينكه بتوانم اين كودك بينوا را نجات دهم دستورات زير را دادم:

📋درمان📋

سپردم اتاقش را خلوت و تا حدى تاريك نمايند. زير سرش را بلند كنند. تراشه خيار و كدو به سرش گذارند. گهگاه كيسه يخ به سر و نيز چند عدد زالو به پشت گوش او نهند. مرهم به شكم بمالند.

گهگاه كيسه يخ را با احتياط روى شكم بگذارند. پاشويه خردل نمايند و پاها را گرم كرده و بپيچند. آب خيار را بتدريج به او بنوشانند. ماء الشعير نيز داده شود.🍾🍾🍾
براى نفخ روده و دفع سد آن سپردم اندكى زهره گاو fueoB ed leiF به ناف بچه بريزند تا موجب تحريك و جنبش روده‏ ها گردد. از سوى ديگر تخم شويد را كوبيده با عسل بپزند و مانند ضماد روى پارچه كشيده و به مقعد طفل ببندند تا سبب جنبش و تحريك در روده شده و آن را از گير خارج سازد. به والدين كودك گفتم اگر گاز دفع گرديد نشانه باز شدن روده و رفع خطر خواهد بود. پس از آن تنقيه مغز فلوس ۵، شكر سرخ ۳، گل خطمى ۲، گل پنيرك ۱ و بنفشه ۱ ل نمايند.🌿🌿🌿🌿

متذكر شدم چنانچه از مالش زهره گاو به ناف و گذاشتن ضماد تخم شويد به مقعد راه روده باز نشود ديگر تنقيه فلوس بي مورد است.😕
در اين صورت بايد بطريقى ديگر به گشايش روده پرداخت. دستورى كه دادم پايه علمى داشت ولى براى آنها كارى غير عادى مى ‏نمود. دستور دادم كله ماهى🐠🐠 را كوبيده و بجوشانند سپس آن را صاف نموده به محلول حاصله يك تا دو قاشق چايخورى زهره گاو بيافزايند. قبلا اندكى زهره گاو را به ناف بچه بمالند و پس از چند دقيقه محلول يادشده را تنقيه نمايند تا راه روده باز شود.

خوشبختانه با ماليدن زهره گاو به ناف و بستن ضماد تحريك حاصل و روده به جنبش افتاد و گير آن با دفع گاز رفع شد😃 .نفخ شكم كمتر گشت. سپس تنقيه فلوس را نمودند.
مزاج پاك و مقدارى مدفوع دفع گرديد. دستور داده بودم كه بعد از عمل مزاج مقدار هشت مثقال روغن بادام شيرين را بتدريج به بچه بخورانند. طبق دستور رفتار كردند. حال كودك رو به بهبود نهاد.😊
براى تسكين و تخدير اعصاب و تقويت قلب تجويز عصاره تخم گشنيز و تخم خشخاش نمودم كه طبق دستور رفتار كردند.☝️

🌺روز ديگر يعنى در ۷/ ۵/ باز به عيادت عباس رفتم. بهبود از هر جهت در حال او پيدا شده بود ولى تقلا و جنبش هنوز باقى بود. براى تسكين سپردم يك استكان آب كاهو باو بخورانند و اگر كاهو يافت نشود از عصاره تخم كاهو، تخم گشنيز و خشخاش از هريك يك مثقال استفاده برند.🌾🌾🌾

تنقيه از شكر سرخ ۵، گل خطمى ۱ و بنفشه و جوشانده از بنفشه ۱، نيلوفر ۱، شيرخشت ۵ ل و عناب ۱۰ دانه و آب خيار از دستورات ديگرى بود كه دادم.

با پيروى از دستورات بچه چشم گشود و حس شناسائى‏اش را بازيافت.😍 شكايت از درد شكم داشت و پيوسته از آن مى‏ ناليد.😕

در ۸/ ۵/ از حالش برايم خبر آوردند. نوشتم هشت مثقال روغن بادام شيرين به او بخورانند و بعد ريشه خطمى ۳، گل خطمى ۱ و گل‏پنيرك ۱ ل را جوشانيده از لعاب آن به او بنوشانند و عصاره گياهى را نيز تكرار نمايند. در نتيجه متابعت از دستور مزاج پاك شد و بقدر يك لگن پر، مدفوع خارج گرديد. رنگ و روى بچه روشن شد و از تقلا افتاد. در جايش نشست و به حرف درآمد و مايل به بازى شد. تب او هم پائين آمد.

-🌻🌻در تاريخ ۹/ ۵/ از حال عباس مطلعم كردند. باز روغن بادام شيرين ۸ ل. و جوشانده مركب از بنفشه ۱، زوفا ۱، اصل السوس ۱، شيرخشت ۴ ل و عناب ۶ دانه برايش نوشتم.

🌻🌻- در ۱۰/ ۵/ به عيادتش رفتم. بچه نشسته و شكايت از درد شكم داشت. پس از معاينات دستور قبل را تكرار كردم.
🌻🌻- در ۱۱/ ۵/ خبر آوردند كه حالش خيلى بهتر شده فقط يك درجه تب كرده.🤒 از درد شكم شكايتى ندارد و غذا مى‏ طلبد.😋😋😋

مجددا بعنوان دستور داروئى، روغن بادام شيرين ۸ ل و نيز جوشانده گل خطمى ۱، ريشه خطمى ۲ و گل‏پنيرك ۱ ل را نوشتم.✅

🌺🌸🍃🌺🌸🍃🌺🌸🍃🌺🌸🍃

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.