بیماریهای سینه

بیماریهای سینه

✳بیماری های سینه ✳

✅بیمار مرد ۵۲ ساله(۱۲)
🔎معاینه :

🔅چهره‏اش اندكى تار و خفه بود. رگ‏هاى شقيقه برجسته و سياهرگ پلك پائين چشم برآمده و نمايان مى‏نمود كه دلالت بر ناتوانى كليه‏ها مى‏كرد. زبان باردار بود و تخليه كامل واقع نمى‏شد. روده‏ها تنبل بودند و بدرستى انجام وظيفه نمى‏كردند.
🔅بيمار جز تنگى سينه و سرفه و تپش قلب شكايت ديگرى نداشت . همچنين راه رفتن برايش دشوار بود. به نفس تنگى مى‏افتاد. نبض او قوى و سريع بود😨. در گوش دادن به سينه علامت emedeO و edimuhtnalibisel aR در سراسر سينه شنيده مى‏شد كه نشانى از ناخوشى كليه‏ها بودمزاج يبس و به ورم قولون دچار گرديده و بيمار اغلب حب‏هاى ملين مى‏خورد تا تفتيح شود. همين امر خود بيشتر باعث خرابى روده‏ها شده بود
💊 درمان‏:
🔸۱- دستور داده شد زوفا ۲ ل، پرسياوشان ۲ ل، ريشه شيرين‏بيان ۳ ل، پوست بيد ۳ ل، سپستان ۲۰ دانه، ترنجبين ۱۶ ل را جوشانيده با ترنجبين بنوشد.
🔸۲- شكر سرخ ۱۲ ل، بنفشه ۲ ل، گل خطمى ۲ ل، بابونه ۲ ل، تاجريزى ۴ ل و گل پنيرك ۱ ل تنقيه شود.
🔸۳- تخم خربزه ۳ ل، تخم گرمك ۲ ل، تخم گشنيز ۲ ل، تخم خيار ۲ ل، شيره كشيده و ميل گردد.
🌠يادآورى شد كه تنقيه را بعضى روزها كرده و بعضى روزها ترك نمايند تا مزاج براه افتد.🌠
🔸ضمنا شبى يك قاشق سوپخورى پارافين بخورد.
بيمار بدستور رفتار نمود و يك بار ديگر نيز مراجعه كرد. جزئى تغييرى در نسخه او دادم و نوشتم كه دوباره آزمايش ادرار كند.💉

🔬در تاريخ ۲۲/ ۲/ ۲۶ آزمايش ادرار مقدار آلبومين به ۸۵/ ۰ سانتى‏گرم رسيده بود.
🚶🚶چند بار ديگر نيز مراجعه كرد. بهمان نسبتى كه روده پاك مى‏شد و به كار مى‏افتاد از ميزان آلبومين نيز كاسته مى‏گرديد. كم‏كم بيمار خوب شد. سينه بحال عادى درآمد و رفع درد آن و برونشيت گرديد. 😊
@shafayafteghan

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.