بیماری آلت جنسی

بیماری آلت جنسی

بیماری آلت جنسی😓😓😓

* در تاريخ ۱/ ۹/ ۲۴ آقاى X به مطب آمد. ناراحت از وضعيت آميزشى خود بود.

شرح حال🤕🤒🤕🤒🤕

اظهار داشت چهار سال پيش شبى جلوگيرى از احتلام نموده به هنگام روز موقع دفع ادرار احساس سوزش در مجراى بول كرده و به مرور در مجرا چرك پيدا شده است. با مراجعه به پزشك و تزريق آنتى‏بيوتيك و با استفاده از داروهاى ديگر رفع نگرانى او گرديده است.
سال گذشته قبل از ازدواج اقدام به آزمايش ادرار نموده كه لوكوسيت زيادى را نشان مى‏داد. پس از ازدواج صبح‏ها با فشار آلت كمى چرك مشاهده مى‏كرد. تجزيه مجدد باز حاكى از وجود لوكوسيت زياد بود. در معانقه و موقع انزال طرف مقابل احساس سوزش مى‏كرد. منى گرم و سوزان بود. فرداى آن شب مجراى بول بيمار سوزش و درد داشت و گاهى نيز خارش مى‏كرد. اين حالت برخى اوقات بروز مى‏كرد و گاه خوب مى‏شد. گاهى اطراف كليه‏ ها، گاه روى مثانه، برخى اوقات در قولون و يا در بيضه‏ها احساس درد مى‏كرد كه موقتى بود.
در معاينه و بررسى احوالات معلوم شد كه بيمار داراى حرارت بسيار در جگر مى‏باشد

با خوردن اغذيه «گرم» لبهايش خشك شده و مى‏سوختند. منى او به قدرى گرم بود كه چون به مهبل مى‏ريخت طرف احساس گرمى و سوزش در خود مى‏نمود.
نسخه زير را برايش نوشتم:✍️✍️✍️✍️

– جوشانده از بنفشه ۲ ل، تمر هندى ۴ ل، پوست بيد ۳ ل، ترنجبين ۱۲ ل و عناب ۲۰ دانه.

نتیجه 👇👇👇

– در تاريخ ۴/ ۹/ بهبود در حال او پديدار شده بود.

نسخه زير را نوشتم:✍️✍️✍️✍️

۱- جوشانده ريشه كاسنى ۲ ل، پوست بيد ۳ ل، تمر هندى ۴ ل، بنفشه ۲ ل و ترنجبين ۱۲ ل.
۲- عصاره تخم گشنيز ۲ ل، تخم خرفه ۳ ل و تخم خيار ۲ ل (سه بار).

نتیجه 👇👇👇

– در تاريخ ۸/ ۹/ بهبود بسيار در حال بيمار مشهود گرديده بود. اظهار داشت پريشب آميزش نموده و طرف احساس سوزش و حرارت ننموده و مهبل حالت عادى و طبيعى داشته است. ولى خود او روز گذشته احساس سوزش و درد نموده كه برطرف شده است.
داروها تكرار شدند. سپردم سعى كند از ميوه ‏ها مانند پرتقال و ليموترش استفاده نمايد.

در تاريخ ۱۲/ ۹/ آزمايش ادرار طبيعى بود. در تجزيه خون مقدار اوره ۳۴ نشان داده مى‏شد.
نسخه زير را برايش نوشتم:✍️✍️✍️

۱- جوشانده بنفشه ۲ ل، پوست بيد ۳ ل، تمر هندى ۵ ل و عناب ۲۰ دانه.
۲- عصاره تخم خيار، تخم خرفه، تخم گشنيز ۲ ل.
با توجه به بهبود حاصله به او تأكيد كردم مراقب طبيعت خود باشد و گهگاه نيز از اين جوشانده و عصاره بخورد.
@shafayafteghan

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.