بیماری بول الدم

بیماری بول الدم

بیماری بول الدم😓😓😓😓😓😓

آقاى سيد احمد ح. روحانى شصت ساله در تاريخ ۲۳/ ۲/ به نزدم آمد.

شرح حال🔬🔬🔬🔬

قبل از بلوغ در عتبات به بول الدم دچار شده كه معالجه گرديده است. سال گذشته در خواب احساس ادرار كرده بود كه با درد و سوزش زياد همراه بود و نتوانست خود را به موقع به توالت برساند. اين حالت شب‏ها هفت تا هشت بار تكرار مى‏شد. معالجات مفيد واقع نمى‏گرديدند. ترك دارو كرده بجاى آن دوغ زياد و … مى‏خورده و ظاهرا بيمارى متوقف گرديده است. يك ماه قبل ادرارش باريك شده و دو سه روز بهمين نحو ادامه يافته و بعد از آن حدت و سوزش در مثانه حس كرده است. كپسولى مركب از بلودومتيلن و … دادند كه در اثر آن ماده چركى پديدار و بعد از سه روز خوب شد.
در حال حاضر سوزش مثانه باقى بود و بول هم فعلا به سختى مى‏آمد. همچنين سوزش هم در مقعد داشت. آقاى دكتر محمد حسين اديب در معاينه‏اى كه به عمل آوردند ناراحتى او را ناشى از عظم پروستات تشخيص دادند. سوزش در سمت چپ مثانه بود.

تجويز داروهاى💉💊🌡💊🌡💉

۱- حب ارمنى مركب

۲- عصاره تخم گشنيز، تخم شويد و تخم خيار
۳- مرهم ضد ورم پروستات.

نتیجه👇👇👇

در تاريخ ۲۷/ ۲/ با استفاده از داروها بهبود زياد در حال او حاصل شد. مخصوصا اثر مرهم ضد ورم پروستات از سوزش و آزار وارده كاست. در چنين شرايطى بيمار بهتر مى‏توانست بخوابد. ضمنا تكرار ادرار كه هرچند دقيقه يكبار به دفع آن حاجت مى‏يافت خيلى كم شد. شبها سه تا چهار بار بيشتر برنمى‏خواست و سوزش هم فوق العاده كاهش يافت. به عكس سابق كه مى‏بايستى چند دقيقه طول كشد تا مجرا باز و بول دفع شود امروز بدون معطلى دفع ادرار كرده بود منتهى ادرار هنوز باريك مى‏نمود.
در تاريخ ۳۱/ ۳/ بيمار اظهار كرد كمى دوغ ميل كرده و شب خارش زيادى در مثانه و سمت چپ مقعد پيدا شده كه موجب سه بار دفع ادرار گرديده است. باز صبح هم كه از خواب برخاسته احساس فشار زياد در دفع بول را كرده. در حين دفع ادرار احساس نمود چيزى از مثانه داخل مجراى بول شده و در مجرا با فشار خارج مى‏گردد. ظرفى را مورد استفاده قرار داد.
سنگ درشتى به اندازه يك نخود دفع شد. پس از آن ادرار به صورت طبيعى درآمد و ديگر بيمار نه دردى داشت و نه سوزشى. بدين‏ترتيب مثانه بهبود يافت و بيمار معالجه گرديد.
راز درمان ج ۲
@shafayafteghan

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.