بیمار مرد ۵۰ ساله

بیمار مرد ۵۰ ساله

🔮🔮بیمار مرد ۵۰ ساله (۹)
🍂🌼🍂
🔍 معاینه : چهره‏اى تيره و برافروخته، حال استفراغ، دوار و دل‏ به ‏هم‏خوردگى داشت. تمام بدن نيز خيز داشت و شكم پر از آب و آماس بود.🎃🌜🎃

💎💎💎 با توجه به عدم وجود وسايل كافى در خانه، درمان را در منزل براى او صلاح نديدم

💉💉💉ازاين‏رو اصرار كردم بيكى از بيمارستان‏ها رفته بسترى گردد.
💫💫💫
بيمار و وابستگانش از رفتن به بيمارستان می‏ترسيدند و حاضر نمی‏شدند🤒😰😧
💊💊. ناچار اين دستور را برايش دادم: ريشه رازيانه ۲ ل، تخم کرفس يك ل، ريشه كرفس ۴ ل، را جوشانيده بخورد. ضمنا آب هندوانه هم به او بدهند.
🌱🌸🌱

چهار روز پياپى از اين دارو گرفته و طبق دستور جوشانيده بدو دادند. بتدريج حالش خوب شد.

💊💊براى احتياط چند روزى نيز از اين نسخه دادم:
رازيانه يك ل، اكليل يك ل، خارخسك يك ل، جوشانيده و بخورد. همچنين شيره خنك هم برايش نوشتم.💦❄️

چند سالى است از آن تاريخ می‏گذرد، از آن هنگام تاكنون بيمارى او عود نكرده است.
🍄🌾🍄🌾
راز درمان (رساله اى در پزشكى سنتى و گياه درمانى)، ج‏۱، ص: ۱۱۹🔎📋🔎📋
@shafayafteghan

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.