🌹من از شاگردان استاد کریمی هستم

🌸ضمن تشکر ویژه از ایشان🌸

👈مراجعی داشتم خانم مجرد با سردرد و گوش درد شدید🤕

📌بعد از بررسی هایی که داشتم متوجه رطوبات و نزله در سر که بیمار رو درگیر کرده بود شدم

✍ تجویز دم اسب دادم درکنارش کپسول زمرد با عمل کردن به نسخه سردرد وگوش درد کاملا رفع شد

📌در مراجعه حضوری دستان بیمار سرد و بدن نسبتا گرمی داشت حبس عادت ماهانه داشت که با معاینه و بررسی لازم به بیجاشدگی ناف پی بردم ناف رو جا انداختم بلافاصله حرارت بدن تنظیم و عادت ماهانه شروع شد

@Mhah3