تجارب شاگردان استاد کریمی
✨✨✨✨✨✨⏬⏬⏬

باسلام وخسته نباشید
خودم براثرتصادف که باعث شدپرده گوش راستم پاره شدوعفونت شدیدکه حدود۳ماهی شنوایی نداشتم😔

وپیش دوتامتخصص رفتم که داروی مسکن وکپسول عفونت خشک کن دادن که بیفایده بودبااینکه ناراحت وناامیدشده بودم😔⏬⏬
تااینکه یه روزبطوراتفاقی مطالب استادکریمی رومطالعه میکردم که فرموده بودن✅
۱٫یک هفته یک شب درمیان عسل وروغن زیتون داخل گوش
۲٫بعداز۳روزگوش رابااب ولرم وسرکه سیب شست وشودادم✅
۳٫هفته دوم۳روزعسل ریختم داخل گوشم✅
۴٫هرروزدوداسفندوعنبرنسا
که بیاری خداوندعفونت گوشم خشک وشنواییم بهترشد✅
🌹🌹🌹🌹
@KASTRBA121