تخم لاک پشت

تخم لاک پشت

⁉️⁉️⁉️📢📢📢 #تخم_لاکپشت #حرام شرعی است.⛔️⛔️⛔️

#لاک_پشت
#تخم_لاک_پشت (تخم لاک پشت)

♻️طبیعت دریایی ونحری آن گرم دردوم وتر در اول .
♻️وبیابانی آن⏪گرم وخشک .

✅مزاج آن گرم است.

خصوصاً ⏪تخم آن .ودر آن رطوبت فضیله است.

گویند📕عجیب آن است وقتی مار🐍رااز طرف دم میخورد مار مزاحمتی برایش ایجاد نمیکند😳.
✅مالش پیه آن ⬅️مقوی #پشت ونافع #تشنج و #کزاز است.

✅خوردن تخم بیابانی آن⬅️نافع #صرع است .👌
واز خواص زهره آن است که چون برسر آویزان کنند

#سردرد رانفع دهد واستنشاق آن نافع #صرع است.
✅واکتحال(مالیدن)زهره خشک کرده آن باعسل خام🍯نافع اشک و #آبریزش #چشم👁

✅وبرطرف شدن سفیدی چشم ورطوبت واشک آن است.
✅تخم آن.🐢نافع #سرفه است خصوصاً #سرفه کهنه ،سخت ودشوار.

✅اگر به اندازه ی فلفل درعسل🍯آمیخته وبه اندازه ملاغه(قاشق بزرگ)صبح وشام خوردن برای نفث الدم(خونی که ازدهان👄آید.)و #تنگی نفس نافع است.

✅وسفیده ی تخم آن برای #شقاق #مقعد وخروج آن مفید میباشد.
✅نشستن درآب جوشانده آن🛀برای #فتق خصوصاً صبیان(نوعی شپش)رانفع کند.

واگر در روغن پخته وطلا نمایند درد کمتر میشود وبرای #زهار(عورت زن ومرد)مفید است.

✅طلای تخم آن ⬅️با هم اندازه وزنش بادیان(رازیانه)جهت #ورم #بیضه ها بی اندازه مفید است.👌👌.
❌مضر امعا(دل وجگر و روده )
ومصلح آن⏪عسل.
✅شربت سوخته آن یک درم واز تخم آن یک قیراط واز خون آن سه قیراط است.
🆔⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
⚪️🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢⚪️
‼️⚠️‼️کپی برداری از مطالب کانال اگر با ذکر لینک کانال باشد ایرادی ندارد در غیر اینصورت از لحاظ شرعی حرام است.⚠️‼️⚠️

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.