تخم گلرنگ

تخم گلرنگ

@makhzanoladviyah
🌻💥🌻💥🌻💥🌻💥
#تخم_گلرنگ (قرطم)

#قرطم👈اسم عربی است و آن را حب العصفر و بذر الاحریص و به فارسی #خسکدانه و #تخم_کافشه و به گیلانی #تخم_کاجیره گویند.

🔰نوع وحشی و باغی دارد دانه ای صنوبری شکل کمی پهن و مربعی و پوست و مغز آن سفید با چربی و وقتی کهنه شود پوست آن مایل به سیاهی.

💥 و #مغز آن به زردی و بعد #سیاه و #لزج می شود و در غلافی زیر گل پنهان است و در هر غلاف هفت یا هشت دانه وجود دارد #بهترین آن #سفید و تازه و سنگین و رسیده است .

🔰ابن سینا فرماید:✍️ #طبع آن #گرم در اول و خشک تا دوم با #نیروی #مسهل بودن و ارزش غذایی کم .

🌻پاک کننده ی #سینه و صاف کننده ی #صدا و نافع #قولنج (درد وپیچش شکم)است.

💥 #مسهل شکم #خارج کننده ی بلغم همراه با اخلاط دیگر است .
🌻 سبب خروج آب و #معین (کمک کننده )بر نیروی #جنسی است .

💥گیلانی گوید:✍️شربت سابیده ی آن #حل کننده ی شیرابه ی معده است و سبب خروج ا#خلاط سنگین میشود.ا

🌻🌻گر #مغز آن چند روز پی در پی هر روز نیم مثقال سابیده با نوزده گرم شکر بخورند برای #یرقان مفید است . 👌
🔰اگر #تخم آن را کوبیده و یک شبانه روز در آب گرم خیس کنند بعد خوب سابیده و صاف کنند وحدود صدو ده گرم آب آن را با سی وپنج گرم #عسل یا شوربای بعضی پرندگان ترکیب کرده بخورند سبب #اسهال و خروج #اخلاط سوخته و #بلغم رقیق و لزج. #حل کننده ی #بادها است .
🆔⬇️⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
🌻💥🌻💥🌻💥🌻💥
⚠️‼️⚠️هر گونه کپی برداری از مطالب کانال فقط باذکر لینک کانال بلامانع بوده وگرنه از لحاظ شرعی ناپسند است.

ادامه #تخم_کاجیره (تخم گلرنگ)
@makhzanoladviyah
🌻💥🌻💥🌻💥🌻💥

🔰نوشیدن ده مثقال شیره ی آن با قند یا شکر سرخ یا عسل برای #استسقای زقی (ورم شکم و بیرون زدن ناف همراه با صدای آب از شکم)و استسقای لحمی(ورم پلک ،گوش ،بیضه ها ،صورت به رنگ سفید یا قرمز)مفید👌

💥 و با کمی نمک هندی برای خروج قوی تر عمل می کند.
🌻نوشیدن شیره ی آن که در آب حل شده باشد با مغز فلوس برای #تب بلغمی البته بعد از نضج دادن ماده مناسب است .

💥و از جمله داروهایی است که هر #خلط سفت و #غلیظ را #نرم و آماده ی خروج میکند.

و البته #اخلاط رقیق را #غلیظ می کند.

💥 و نیز شیر🍺 را در معده غلیظ میکند و شیر غلیظ شده در معده را نرم می کند.

بنابراین همراه با شیر🍺 نباید خورده شود❌ چون مضر معده است و #مصلح آن #انیسون و شیرینی ها است .

🔰مقدار #شربت آن از پنج درم تا ده درم.

💥 و #جایگزین آن #شاه_دانه
🔰 #روغن آن گرم در اول و تر در دوم و از نظر خواص شبیه به روغن کتان .
❌ مضر معده ضعیف و حل کننده ی بادها.

🔰 و بسیار #نافع در #نفس تنگی اگر دو مثقال از آن در حمام بعد از عرق کردن ناشتا بنوشند برای نفس تنگی بسیار مفید است 👌

🌻مخصوصا اگر هفته ای یک مرتبه انجام دهند . سه مثقال آن سبب اسهال است .

💥و اگر به اندازه ی نوزده گرم با آب گرم بنوشند سبب خروج #کرم شکم و خروج #اخلاط کثیف از معده.

💥 . به جای روغن انجره میتوان از روغن قرطم استفاده کرد . نوشیدن و چرب کردن بدن با آن سبب #برص است.
🆔⬇️⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
🌻💥🌻💥🌻💥🌻💥
⚠️‼️⚠️هر گونه کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال جایز است درغیر اینصورت از لحاظ شرعی ناپسند است.

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.