ترجمه التنویر فی الصطلاحات الطیبه

ترجمه التنویر فی الصطلاحات الطیبه

📖 ترجمه کهن کتاب التنویر فی الاصطلاحات الطیبه
🖊از مترجمی ناشناخته از روی  نسخه خطی قرن یازدهم است.

✍نگارش فرهنگ‌های طبی پس از داوران محمد بن زکریای رازی شکل گرفت و به نظر می‌رسد که اولین فرهنگ طبی توسط ابومنصور حسن بن نوح قمری نگاشته شده باشد.
قمری یکی از اطبای حاذق ایرانی بود که در دربار سامانیان خدمت می‌کرد و دو کتاب
📚الغنی و المنی و التنویر وی حائز اهمیت فراوانی می‌باشد و تا روزگار ما باقی مانده‌اند و نقل‌ست که ابن‌سینا حکیم نامدار ایرانی، اصول اولیه طب را در بخارا از حسن بن نوح قمری آموخته باشد.

ترجمه کهن ارائه شده یکی از ترجمه‌های یافت شده کتاب التنویر است که حاکی از اهمیت این کتاب برای اطبای ایرانی بوده است و وجود این ترجمه نشان می‌دهد که مترجم، آن را برای حکیمانی که به زبان عربی آشنا نبوده‌اند تهیه کرده است تا با تمامی اصطلاحات کاربردی اولیه در طب آشنا شوند.

👇کتاب التنویر کتاب کوچکی است که دربرگیرنده تعریف واژه‌ها و اصطلاحات ادبی است که این تعریف بسیار کوتاه بوده و در یک جمله یا دو جمله خلاصه شده است. این کتاب هرچند در دوران معاصر ناشناخته مانده است اما در گذشته‌های دور کتابی معروف و شناخته شده بود.
از این کتاب یازده نسخه خطی شناسایی شده است که دو نسخه آن در موصل
و چهار نسخه در استانبول
و یک نسخه در قاهره و
دو نسخه در حیدرآباد و
سه نسخه در انگلستان وجود دارند
و سه نسخه که در صحت آن شک و تردید وجود دارد در کتابخانه چستربیتی در دبلین قرار دارند.

این کتاب در حدود بیست صفحه است و ده فصل دارد و مقدمه کوتاهی که به کتاب الغنی و المنی بسیار شبیه است.

نسخه خطی حاضر ترجمه‌ای کهن است از روی نسخه خطی کتابخانه ملک که فاقد تاریخ استنساخ است تهیه شده است. این نسخه محتملاً در قرن یازدهم نوشته شده است و به نظر می رسد که از روی نسخه قدیمی‌تری استنساخ شده باشد.

📜نسخه خطی مذکور نسبتاً خوش خط با قلم مشکی و سرتیترهای سرخ رنگ بوده📈
در بیست و چهار صفحه می‌باشد که هر صفحه هجده سطر است.

📚@ketabetebi 👈🏃

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.