تره (گندنا)

تره (گندنا)

#تره (گندنا)
🌱♻️🌱♻️🌱♻️🌱♻️🌱♻️

@makhzanoladviyah

✅گندنا: فارسی کالوخ ،به عربی کراث ،به اصفهانی اتره و خراسانی خاص

✅برگ آن شبیه به برگ پیاز است و درتمام سال می روید و چون بزرگ گردد از میان ساقه می روید و بر سر آن گل و تخم و گل آن سفید شبیه به گل پیاز و
✅ تخم آن سیاه نیز شبیه به تخم پیاز و به شیرازی ترپیاز و خام آن را با گوشت پخته میخورند.
و این دوقسم است⬅️ قسمتی که وسط آن باریک و دراز می باشد و نوعی دیگر بزرگ پهن و تند وتیز .کوهی آن فراسیون است.
✅و در قانون نوشته✍️ گندنا شامی است و بعضی آن را بغدادی میگویند .
✅شیخ میگوید گرم در سوم و خشک دردوم و صاحب منجح گرم و خشک در دوم
و گیلانی میگوید ✍️کراث(گندنا) نبطی آن که آن را کراث مایده میگویند و تندی آن بیشتر ازشامی است
✅ و در آن قبض اندک است .
✅طبع آن گرم و خشک در دوم .

✅خوردن آن پاک کننده باز کننده ریه جگر و مقوی هاضمه وملین طبع و
✅رافع قولنج .

✅ ضماد آن رفع شری(مخملک)و با نمک🍚 جهت قروح خبیثه وتازه آنرا کوفته و بر جای سوختگی نهند خوب میشود.

✅چکانیدن آب آن با روغن گل و سرکه انگور 🍇در گوش👂 جهت درد طنین.
@makhzanoladviyah

✅به قول دسیقوریدس✍️ برای رفع دردهای گوش 👂 آب آن را با سرکه🍶 و کندر و شیر🍺 و روغن گل 🍾آمیزند و درگوش بچکانند.

✅آب آن با عسل🍯 جهت امراض سرد و با ماشعیر یا مطبوخ آن با جو جهت ربو حادث از ماده غلیظه

✅نبطی آن با عسل 🍯مفید برای ریه .

✅نفاخ است اگر آب آن را دوبار بپزند و بفشارند و آن را بخورند نفخ آن از بین میرود.

✅خاصیت عظیم دیگر در دور کردن قولنج است
✅ملین طبع است.
✅ضماد آن با عسل نافع گزیدن هوام (حشرات)عقرب افعی 🦂🐍و آشامیدن آب آن با ماالعسل جهت سموم نافع است.

✅آب طبخ شده آن را با کرفس در خانه بپاشند جهت کشتن حشرات مفید است.

✅از پیاز دیرهضم تر نفاخ بودار و محرق (سوزاننده خون)
✅مصلح آن⬅️ گشنیز.

✅تخم گندنا گرم وخشک در آخر دوم مفتح .

✅خوردن تخم آن هرروز با شکر جهت دفع بواسیر

✅جهت دردهای بلغمی و ریه و درد مفاصل
join us👉
@makhzanoladviah
⚠️‼️هرگونه کپی برداری از مطالب فقط با ذکر لینک کانال بلا مانع است در غیر اینصورت از لحاظ شرعی اشکال دارد .

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.