تریاک

تریاک

#افیون
#تریاک
@makhzanoladviyah
🍄🌼🍄🌼🍄🌼🍄🌼

🔹معرب ابیون یونانی است و معنی آن خواب آورنده است.
🔹قنطیدا و قبطیدا نیز گویند.
👈به عربی لبن الخشخاش و مرقد
👈 به بربری تریاق
👈به سریانی دعامینون و شقیقل به معنی میراننده اعضا
👈به فارسی تریاک
به انگریزی آوپیم
به هندی اپهو و اپهیم گویند و معروف به اسم افیم است.
🔸در این زمان، منظور از آن، 👈شیره خشخاش است مطلقا.خواه خشخاش سفید باشد و یا سیاه.
بهترین نوع آن ⏪ مصری .
سپس ⏪رومی

سپس ⏪فارسی

سپس ⏪هندی است.

✍️گویند بهترین آن سیاه، کثیف، سنگین، تلخ و تند بد بو است.✅

✅افیون ⬅️سرد و خشک در چهارم است.

✅در اوایل هنگام استعمال و ورود آن در بدن، قوت ها را بر می انگیزد و ظاهر بدن را گرم و اشتها را زیاد می گرداند.
❌ ولی رفته رفته بالعکس، بدن را ضعیف و لاغر و رنگ او را زرد و بی رونق می سازد.❌

☠️ گویند که آن از سموم قتاله است .از داخل استعمال نکنند مگر هنگام ضرورت و با مصلح آن.

✅قابض(خشک کننده)، مسدد(بسته شدن سدد) منوم(خواب آور) و محلل و مسکن اوجاع(دردها) و مانع تعفن اخلاط و فساد آنها .

✅و تحلیل روح حیوانی و حافظ قوت ادویه مرکبه و معاجین است.

💢مسکن ضربان مفاصل و نقرس است.

✅جهت اکثر بیماری های سر و اعصاب و نزلات و امراض چشم 👀و گوش 👂و سرفه و تنگی نفس و تب🤕 های مزمن مفید است.
@makhzanoladviyah

✅گاهی آن را با روغن گل 🍾و اندکی زعفران 💥آمیخته و با آن داخل بینی👃 را چرب میکنند که خواب آورده 😴و سردرد شدید 🤕را تسکین میدهد.

♨️طلای آن با اندکی زعفران 💥و شیر زنان، مسکن درد چشم 👁و چرک گرم است ولی نباید داخل چشم کرد چون ضعف بینایی👓 می آورد.

✅خوردن آن مسکن سرفه شدید است.

🚃✈️🚘در سفرها و هنگام خستگی و غم و ضعف قلب 💛و گرسنگی و نیافتن غذا در ایام قحطی و.

سرمای شدید و ایام روزه و وقت قلع دندان و سوزش ادرار و درد قولنج مفید است.

✅اما زیاده روی در مصرف آن❌ مضر بوده و موجب آسیب رساندن به قوای باطنی و ظاهری ❌

❌و حس و ادراک و ارواح و موجب فلجی و کزاز و لاغری بدن .❌
❌و زردی چهره و کم شدن فهم 🤔و کج خلقی و هراسان شدن 😨.

❌و ضعف قوه بینایی 👁و شنوایی و ذایقه و قلب♥️ و جگر و معده و گرده و مثانه .❌

مصلح آن⬅️ درطلا،(ضمادرقیق) زعفران💥 است.
⬅️ و در خوردن،جند بیدستر.
🥀اگر بعد از مصرف افیون ، روغن کنجد بنوشند، .✅
گویندکه علاج پذیر نیست.

❌خوردن ترشی ها و سرکه 🍶و ماست بعد از آن مضر .

️مولف مفردات هندی گوید ✍️که اگر به افیون خورده که رو به موت است ،✅ آب زرد گل معصفر که به هندی پین یا پیم گویند، دهند(به حسب سن) فورا نجات می یابد.

✅️همچنین پخته پنبه دانه ،از بین برنده اثر آن است.
@makhzanoladviyah 👈👈join us
🍄🌼🍄🌼🍄🌼🍄🌼🍄🌼🍄🌼
‼️⚠️‼️هر گونه کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال بلامانع بوده و گرنه از لحاظ شرعی ناپسند است.

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.