تقویت کننده های نیروی جنسی

تقویت کننده های نیروی جنسی

تقویت کننده های نیروی جنسی
@mktebesonati
💟در تقویت نیروی جنسی فایده غذا بیشتر از دواست ولی غذایی ک بدین منظور انتخاب میشود باید دارای سه خصوصیت باشد

🎀اول اینکه کثیر الغذا باشد

🎀 دوم مولد ریح و باد باشد

🎀سوم مایل به گرمی باشد

.پس اگرغذایی دارای این خصوصیت باشد مناسبتر بوده وآدمی را از چیزهای دیگر بی نیاز میکند. اگر همه این خصوصیات در یک غذا جمع نباشد می توان از چند غذا استفاده کرد.
@mktebesonati

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.