تورم کبد، مشکلات پوستی

تورم کبد، مشکلات پوستی

تورم کبد، مشکلات پوستی

👵🏻بیمار زن ۶۴ ساله👵🏻

*** در تاريخ ۲۵/ ۱۲/ ۲۸ در خيابان شاه‏آباد تهران به عيادت بانو عاليه آ. شصت و چهار ساله اهل شاهرود رفتم كه بسترى بود و بهيچ وجه توان حركت نداشت. 😞رنگ بدن او مانند رنگ سياهپوستى بود كه بزردى گرائيده باشد. 👵🏽👵🏽👵🏽
جوش‏هاى زيادى سراسر بدنش را پوشانيده بود. بعضى از اين جوشها تركيده و آب زيادى پس می ‏دادند.💦💦💦

پاهاى بيمار متورم و تاول‏هاى سطح آن تركيده بودند.😖😖😖 سوزش و حرارت زياد در بدن و خارش توانفرسائى داشت. تاول‏ها برنگ سياه و پوست بدن آميخته‏اى از زردى و سياهى بود. پرده روى پوست (اپيدرم) ورقه‏ ورقه و برگشته شده آويزان مى ‏شدند. بقسمى كه مجبور بودند با قيچى آنها را بچينند. بعلاوه بقدرى پوسته در سطح بدن ايجاد مى‏گرديد كه ناچار مى‏شدند همه ‏روزه لباس و رختخواب او را عوض كنند.

👅زبان بيمار خشك و ضخيم و حرف زدن برايش دشوار بود. گفتار او درست مفهوم نمى‏شد. همچنين قوه تميز و ادراك او بسيار كم گشته بود. خوراك و حتى آب را هم پس از خوردن برميگردانيد.😷
در معاينه كبد متورم و كيسه صفرا به‏گونه‏اى بزرگ و سفت شده بود كه تصور غده سرطان مى‏ رفت

«۱»
ادرار بسيار كم و خون‏ آلود و قرمز بود. كليه ‏ها تقريبا از كار افتاده بودند.😯 بيمار دچار” انورى” و” اورمى” و يبوست و اختلال روده نيز گشته بود. نبض سريع و نامنظم و وقفه داشت. كبد، كليه ‏ها و روده از كار افتاده بودند. بعلاوه در آتش تب نيز مى‏سوخت و بحال مرگ درآمده بود.🤒🤒🤒

💉💉💉در اينجا داروئى لازم بود كه روده، كبد و كليه ‏ها را بكار واداشته و دفع سموم كند و حرارت را پائين آورد و ضمنا مقوى اعصاب و قلب و مفرح و مسكن ورم‏ها باشد.

📃لذا:
۱- تنقيه از مغز فلوس ۱۰ ل، شكر سرخ ۶ ل، گل خطمى ۲ ل، گل پنيرك ۲ ل، بنفشه ۲ ل و تاجريزى ۴ ل داده شد.

۲- جوشانده از پوست بيد ۳ ل، عناب سپستان ۲۰ دانه، ريشه كاسنى ۲ ل، بنفشه ۲ ل و شير خشت ۱۰ ل تجويز گرديد.

۳- شيره خنك از تخم خيار ۳ ل، تخم خرفه ۲ ل، تخم گشنيز ۲ ل داده شد.
۴- شربت اتر ۶۰ گرم با ۱۰۰ گرم آب جوشيده تجويز گرديد كه براى نگهدارى قلب روزانه چند قاشق سوپخورى بخورد.

در نتيجه پيروى از دستورات مزاج باز شد و زياد كار كرد. ادرار هم زياد شد. قى‏ ،بند آمد و آثار بهبودى پديدار گشت.😊

در تاريخ ۲۶/ ۱۲/ ۲۸ از حال او برايم خبر آوردند و دستور خواستند. اين نسخه را نوشته و دادم:📝📝📝
۱- تنقيه از شكر سرخ ۱۰ ل، گز علفى ۴ ل، تاجريزى ۴ ل، گل خطمى ۲ ل.🍀
۲- جوشانده از پوست بيد ۳ ل، ريشه كاسنى ۲ ل، بنفشه ۲ ل، عناب سپستان ۲۰ دانه، اكليل ۲ ل، خارخسك ۱ ل، شيرخشت ۱۰ ل و گل پنيرك ۲ ل.🌿
۳- شيره خنك از تخم خيار ۳ ل، تخم گشنيز ۲ ل، تخم كاسنى ۲ ل، تخم خرفه ۲ ل و آب ليمو.🍃

در تاريخ ۲۷/ ۱۲/ ۲۸ باز از حال او خبر آورده دستور خواستند. اين‏بار مسهلى مركب از مغز فلوس ۱۲ ل، ترنجبين ۱۴ ل، گل سرخ ۱ ل، بنفشه ۴ ل، آلو بخارا ۳۵ دانه، تمر هندى‏
_.

۵ ل و روغن بادام شيرين داده شد.

در نتيجه مزاج باز بمقدار زياد كار كرد و كثافت كهنه و مانده در روده رفع گرديد. راه كيسه صفرا نيز باز شد.🌺🌺🌺

در تاريخ ۲۸/ ۱۲/ ۲۸ باز دستور خواستند. تنقيه از شكرسرخ ۱۰ ل، تاجريزى ۴ ل، گل خطمى ۲ ل و گل پنيرك ۲ ل و جوشانده مركب از پوست بيد ۳ ل، گل خطمى ۲ ل، گل پنيرك ۲ ل، تاجريزى ۲ ل، ريشه كاسنى ۲ ل و بيد خشت ۱۴ ل و نيز شيره خنك مركب از تخم خيار ۳ ل، تخم گشنيز ۲ ل و تخم كاسنى ۲ ل تجويز شد.

چند روز طبق اين دستور رفتار كردند.
در تاريخ ۳/ ۱/ ۲۹ بيمار را به مطب آوردند. اسباب شگفتى من شد. 🤓بيمار بخوبى راه مى‏ رفت و حرف مى‏ زد. رنگ زرد و تاول‏هاى سياه و شكاف‏هاى پوست و نيز پوسته‏ هاى قشرى بسيار كم شده بودند. ديگر تاولى نروئيده و بسيارى از تاول‏هاى پيش هم محو گرديده و جاى آنها سياه مانده بود. ورم پا نيز خيلى كم شده بود. شگفت آنكه ورم كيسه صفرا بكلى برطرف گرديده و ورم كبد هم چندان محسوس نبود.🌹🌹🌹🌹

باز دستورى تقريبا همانند مرتبه گذشته از تنقيه و جوشانده و شيره خنك دادم و سپردم شرح بيمارى‏هاى ارثى و اكتسابى او را نوشته برايم بياورند.📃📃📃📃

👇👇👇در زير خلاصه‏ اى از نوشته مزبور را مى‏ خوانيد:
.
” … پدر بواسير داشته و به بيمارى كبدى فوت كرده. مادر از بيمارى جگرسفيد درگذشته است.😪

امراض شخصى: به بيمارى مقاربتى و مسرى دچار نشده. در ۱۳ سالگى شوهر كرده معمولا دچار يبوست بوده.😁 از بيست سال قبل به بواسير مختصرى دچار شده كه گاهى در مدفوع خون ديده مى‏شد و حال هم آثارى از آن مى ‏باشد. ازاين‏رو در زحمت است.☹️

حالت عصبانى و جوشى دارد.😡 در انجام امور وسواسى مى‏ باشد.
ده اولاد آورده كه يكبار آن دوقلو بوده است. 👶🏻👶🏻
ده‏ سال از بند آمدن عادت زنانه ‏اش مى‏ گذرد. در هشت سال قبل به فشار خون دچار شده نزد آقاى دكتر بالايان معالجه

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.