تپش_قلب، صداع_ارثی

تپش_قلب، صداع_ارثی

🌾🍃🌾🍃🌾🍃🌾🍃🌾🍃🌾🍃🌾🍃
🌼@ftebsonati🌼
🔴 #تپش_قلب، #صداع_ارثی 🔴

👈 بیمار :
*⃣زن ۲۵ ساله

🔮 معاینه : شروع بیماری بعد از سرماخوردگی

🔰 در کودکی حصبه داشته، رفته‏رفته لرزشى هم در پا پيدا شده كه بهيچ وجه تخفيف نمى‏يافت.
🔰 آرواره‏ها درد مى‏گرفت. نفس بالا نمى‏آمد. ضعف اعصابش در اين وقت بقدرى مى‏شد كه قادر نبود انگشتان خود را حركت دهد
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
🔮 درمان‏

🔰 پس از معاينه بيمار علاوه بر عوارض عصبى، بيمارى نوبه مزمن، يبوست تشنجى و مزاج سودائى و انسداد بخشى از مجارى استخوان پرويزنى بينى هم در او تشخيص دادم.
🔰 سم ميكروب نوبه و مواد سمى سوء مزاجى كه از صداع پدر به او ارث رسيده بود موجب تحريك اعصاب و ادامه بيمارى عصبى او شده بود.
لذا براى درمان نخست لازم بود هم دفع سبب كنم و هم رفع مرض.
🔰 چون بينى چپ خشك و ترشح آن بسيار كم بود برايم معلوم شد كه يك بخش از جدار خلفى بينى در نتيجه گرفتگى بعضى از مجارى حفره‏هاى استخوان پرويزنى اين قسمت مسدود گشته و ميكروب‏ها در آن محبوس شده‏اند ، در نتيجه سموم مترشحه آنها كه راه خروج ندارند جذب مى‏شوند و موجب اين عوارض مى‏گردند.
🔰 براى درمان همه‏روزه روغن احمديه به بينى او با پنبه مى‏گذاشتم. كم‏كم مجارى مذكور باز و بيمارى هم بهمان نسبت رو به بهبود نهاد تا آنكه مجارى بكلى باز و جريان آب بينى حالت عادى گرفته و بيمارى برطرف شد.
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
🔮 داروهائى كه تجويز شد بشرح زير مى‏باشند:

🔰 سنبل الطيب، گل گاوزبان، بادرنجوبه، ليمو عمانى (مقوى قلب و مسكن اعصاب و دافع سودا و مفيد و مؤثر در رفع نوبه) همچنين مقدارى پوست بيد (براى محو ميكروب نوبه) همراه با حب ميگلن داده شد.
🔰 بابونه ۱ ل، گل گاوزبان ۱ ل، بادرنجوبه ۱ ل، ليمو عمانى ۲ ل، همچنين تخم گشنيز ۲ ل، تخم كاهو ۲ ل، تخم خرفه ۲ ل، براى سه بار شيره كشيده ميل نمايند.
🔰 پوست بيد ۳ ل، بادرنجوبه ۱ ل، ريشه كاسنى ۳ ل، بابونه ۲ ل، اسطوخودوس ۱ ل، جوشانده و چهار روز پيوسته ميل كنند.
سگبينج ۱۵ سانتى‏گرم، كلروفسفات دوشو ۱۰ سانتى‏گرم، انغوره ۵ سانتى‏گرم براى يك حب نمره x روزى شش تا هشت عدد ميل نمايند.
🔰 بادرنجوبه، ريشه ايرسا، اسطوخودوس همراه با ۱۶ مثقال ترنجبين (بعلت كسالت مزاج و يبوست اضافه شد) جوشانده و سه بار مورد استفاده قرار دهند.
🔰 مرزنجوش ۱ ل، پوست بيد ۳ ل، و جنطيانا ۱ ل،
🔰 قرص كلسى برونات يك قوطى روزى دو عدد.
🔰 گل گاوزبان ۱ ل، پوست بيد ۳ ل، ريشه كاسنى ۳ ل، مرزنجوش ۱ ل، و بادرنجوبه ۱ ل،
🔰 ativebmoC, پوست بيد، ريشه كاسنى، مرزنجوش و بادرنجوبه سنبل الطيب، بادرنجوبه، گل گاوزبان و ليمو عمانى‏
🔰 تخم خرفه، تخم گشنيز.
🔰 مرزنجوش، پوست بيد و بابونه.
🔰 حب ع (مركب از برگ حنظل، افتيمون شامى و اسطوخودوس).
🔰 حب مرتاض (جهت رفع گريپ)
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
🔮 بيمار با بكار بردن داروها بكلى خوب شد. فقط دچار گريپ شده است كه آن را معالجه مى‏كند. عجب آنكه با وجود گريپ و ضعف و تب و كسالت عمومى بيمارى قبلى بازگشت ننموده و رفع عوارض عصبى بيمار بطور كلى شده است.
🔮 سرماخوردگى گريپ او نيز با يك نسخه جوشانده موافق رفع گرديد. سراسر مدت معالجات كمتر از يك ماه بود.
🔮 در تاريخ ۲۰/ ۱/ ۲۸ مجددا در نتيجه ابتلا به سرماخوردگى سخت، سردرد و تشنجى‏ مختصر عارضش شد.
🔮 صبح بمطب آمد. روغن احمديه به بينى او ريختم و جوشانده‏اى مركب از بسفايج، سنبل الطيب، اسطوخودوس، بادرنجوبه دادم بيمارى برطرف گرديد.
🔮 چند روزى نيز براى ريختن روغن به مطب آمد ديگر كسالتى نداشت. قدرى از روغن بينى به او دادم كه گهگاه مورد استفاده قرار دهد.
🔮 در حال حاضر بعضى اوقات براى راهنمائى و معرفى برخى از بيماران بنزدم مى‏آيد. كاملا سالم است

راز درمان (رساله اى در پزشكى سنتى و گياه درمانى)، ج‏۱، ص: ۲۰۳
🌾🍃🌾🍃🌾🍃🌾🍃🌾🍃🌾🍃🌾🍃

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.