جوزالسرو

جوزالسرو

@makhzanoladviyah
🌲🌰🌲🌰🌲🌰🌲🌰
#جوزالسرو
✨جوز السرو : به فتح سین مهمله وسکون رای
مهمله و، واو #میوه_درخت_سرو است

✨به فارسی : گورکلاغ نامند

✨وبه یونانی: قوفون قوقوس نامند .

✨وآن میوه کوچک صنوبری شکل شبیه به جوز رومی ودرخامی سبز وخشک که بعدازرسیدن کمی زرد رنگ وبدون مغز چوبی وبهترین آن تازه ی آن است .
✨ #سردوخشڪ دراول وگویند درسوم واین اصل است الا آنکه درآن #قبض بوی بد تلخی اندکی گرمی تندی و #خشک کنندگی بدون سوزش فراوان است.

وشیخ نوشته ✍️ڪه #جوزسرو قویتردرهرچیز ازبرگ آن است ودرآن #چسبندگی و #قطع ڪنندگی #خون است .
✨برای #رطوبات فاسده و #ضماد آن نفع زیادی دارد .👌

✨دربهبود #جراحات تازه وخشک ڪردن #زخم های تازه اعضا خصوصا #سستی ها #اعصاب وقطع ڪننده #خون .

✨ونافع #سردردهای سرد.
✨ وچون با عسل رقیق ڪرده نافع است برای #شقیقه وخوردن آن ازبین برنده #فڪروخیال وپاک ڪننده ی #ذهن وفڪر وفراموشی.

✨ و #خوشبو ڪننده ی نفس ودهان👄.

✨ وچون با انجیر باریک ساییده وفتیله سازند دور #بینی👃 نهند #گوشت_زاید را ازبین برد .

✨مقدارشربت آن ازنیم درم تانیم مثقال وخوردن آن به تنهایی ایجادڪننده ی #سرفه. و #مصلح آن #عسل وباعث زردی رخسار وگرفتگی .

و #مصلح آن عسل وروغن بادام .

✨ #بدل آن هم وزنش پوست انار ونیم وزن #انزروت سرخ یا #مازوی سبز وگفته شده یک ونیم وزن آن ابهل وبه وزن آن ڪزماج است .
@makhzanoladviyah
🌲🌰🌲🌰🌲🌰🌲🌰
‼️⚠️‼️هرگونه کپی برداری ازمطالب کانال فقط باذکر لینک کانال بلامانع بوده وگرنه ازلحاظ شرعی ناپسنداست.

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.