جوش های زیر پوستی

جوش های زیر پوستی

#ماسک #جوش های زیر پوستی
@ntebesonati
🏵ﺁﯾا ﻣﯿﺨﻮﺍهید ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺻﺎﻑ ﻭ ﺷﻔﺎﻑ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻟﮏ ﻭ ﺟﻮﺵ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ؟؟؟🏵

🎗ﻃﺮﺯ ﺗﻬﯿﻪ 🎗
@ntebesonati
🙇ﻫﺴﺘﻪ ﯼ ﯾﮏ ﻋﺪد ” ﺑﻪ ” ﺭﺍ در ظرفی ریخته ﻭ ﻧﺼﻒ ﺍﺳﺘﮑﺎﻥ ﮔﻼﺏ ﺧﻮﺭﺍﮐﯽ ﺩﺭ ﺑﻄﺮﯼ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﻭ ﺑﻄﺮﯼ ﺭﻭ خوب تکان دهید

👈ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﺨﭽﺎﻝ ﺑﻤﺪﺕ ۲ ﺭﻭﺯ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﺑﻤﺎﻧﺪ . ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ۲ ﺭﻭﺯ ﮔﻼﺏ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﻄﺮﯼ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺷﯿﺮﻩ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﺩ .ﺍﯾﻦ ﻣﺎﯾﻊ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻏﻠﯿﻆ ﺭﻭ ﻫﺮﺷﺐ ﻗﺒﻞ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺩ ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ ﻭﺻﺒﺢ ﺻﻮﺭﺗﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ

🌟ﻫﻤﻮﻥ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ
ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﺻﻮﺭﺗﺘﻮﻥ ﭼﻘﺪﺭ ﺷﻔﺎﻑ ﻭ ﺗﻤﯿﺰ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻨﻈﻢ ﺗﻤﺎﻡ ﺟﻮﺷﻬﺎ ﺣﺘﯽ ﺟﻮﺵ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺮﭘﻮﺳﺘﯽ ﺗﺎﻥ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﻓﺖ.😊
@ntebesonati

استفاده از این نسخ باید با تجویز حکیم حاذق انجام شود.

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.