جوش های لثه کودک

جوش های لثه کودک

#جوش_ها_ی_لثه_کودک
@mktebesonati
❣️اگر ⚡️مر و ⚡️مازوج و😭 پوست کندر را بسیار ریز بکوبیم و با عسل بیامیزیم ،این مخلوط دوای باز آوردن و جوش های لثه ی بچه است .
😭رب توت ترش و⚡️ رب غوره هم برای این کار مفید هستند .
شاید اگر بچه را با ⚡️شربت انگبین و یا⚡️ آب انگبین بشوییم و چیزی از خشکنده های مذکور را استعمال کنیم کودک به حال خود برگردد.در صورتی که به داروی قوی تر نیاز باشد،از ⚡️رگ و پوست⚡️ گل انار ⚡️سماق از هر کدام به مقدار شش درهم و⚡️ مازوج به مقدار چهار درهم و ⚡️شبت به اندازه ی دو درهم را با هم می کوبند،می بیزند و می پاشند.
📚طب طبیب تشریح آیت الله آملی
🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸

@mktebesonati

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.