حجرالیهود

حجرالیهود

@makhznoladviyah

#حجرالیهود
🎲🎲🎲🎲🎲🎲🎲🎲🎲🎲🎲
معرفی : آنرا زیتون بنی اسرائیل و حجر الزنیون گویند وبه فارسی سنگ جهودان ودر سنسکریت استورن یعنی برآرنده مرض گویند.
♌️سنگی است مشهور و بلوطی شکل و زیتونی و مایل به سفیدی مثل جوز کوچک اندکی طولی وبا خطوط متوازی و متقاطع در طول و در آب زود ساییده میشود.و طعمی غالب ندارد و گویند که این سنگ در کشورهای یهودی به وفور یافت میشود و نیز در فلسطین ودر سرزمین قدس بهرعمل میایدو از آنجا به دمشق میاورند. ونوع نر وماده دارد نر آن به اوصاف فوق و ماده ان بدون خطوط ومایل یه سرخی و تیرگی و برخی اندکی پهن است.نر آن مخصوص به سنگ مردان و ماده آن به زنان تعلق دارد.

@makhzanoladviyah

✅طبع: گرم دراول و خشک در دوم و به قول جالینوس معتدل و نزد برخی سرد و شک در اول یا دوم است.
✅خواص :مفتت (پودر کننده)قوی ،مدر بول و مانع تولید سنگ.
✅به قول هرمس اگر آنرا با خون خفاش مخلوط کرده در چشم کشند پرده چشم را جلا میدهد و موی مژه ای که ریخته باشد را می رویاند.
✅طلای آن موی ابرو می رویاندو طلای آن به تنهایی جهت التیام زخمها و طلای ان با عسل جهت نرم کردن سفتی ها بکار میرود.
✅اگر آنرا با سنگ مس در آب بسابند و با ۶قیراط (۱/۵لیتر )آب گرم یا شراب مخلوط کرده بخورندسنگ کلیه و مثانه را می شکند و دشواری ادرار را نافع است و خوردن ان به مقدار یک نخود یا نیم درهم قاطع خون مقعد است
💎💎 اگر نیم مثقال آنرا ساییده با پنجاه مثقال آب گرم و یک مثقال روغن بادام تلخبیاشامند جهت شکستن سنگ و ادرار بول و رفع دشواری ادرار کردن و آب کردن خون منجمد مثانه مجرب است و به دستوری با آب گرم خالص.
💠جالینوس گوید:چون آنرا بر شخصی که سنگ مثانه داشت آزمودم نفع اندکی داشت ولی در سنگ کلیه بسیار قوی عمل کرد.
⛔️ولی حجرالیهود مضر معده بوده و ضعیف کننده آن است و کاهنده اشتهاست و مصلح آن تخم کرفس یا سکنجبین سفرجلی است
⛔️مضر کبد بوده و مصلح آن صمغ است
☢️مضر طحال و مصلح آن عسل ،مقدار شربت ان تا نیم درهم
♎️بدل آن حجرالمسن است.

‼️⚠️‼️هرگونه کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال بلامانع است و گرنه از لحاظ شرعی امری ناپسند می باشد.
🗣🗣join us:👉👉👉

@makhzanoladviyah

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.