حقائق الطب و جوامع العلاج

حقائق الطب و جوامع العلاج

📙کتاب «حقائق الطب و جوامع العلاج»، از جمله نگاشته‌های پزشکی محمدکریم بن ابراهیم کرمانی (از بزرگان فرقه شیخیه کرمان ) است.

✍این اثر که به زبان عربی به رشته تحریر درآمده است، در واقع مشتمل بر دو رساله است:
۱⃣، حقائق الطب و
۲⃣ دیگری جوامع العلاج.

حقائق الطب، بیشتر پیرامون کلیات دانش پزشکی و مباحث حفظ الصحه است.
👳 مؤلف، انگیزه اش را از نگارش این کتاب، تالیف اثری در باره کلیات دانش پزشکی و هماهنگی بین مباحث حکمی و فلسفی و مطالب طبی عنوان کرده
جوامع العلاج، پس از حقائق الطب نگاشته شده است و در باره درمان‌های کلی‌ای است که ویژه بیماری خاصی نیست و مشتمل بر داروها و مرکبات تجربه شده آسانی است که یا توسط خود مؤلف تجربه شده‌اند یا توسط دیگران.

📙کتاب حقائق الطب، دارای یک مقدمه و ۱۰ باب و یک خاتمه است. برخی از ابواب، خود مشتمل بر چندین فصل اند. کتاب جوامع العلاج، مشتمل بر یک مقدمه و ۲۰ باب است.
برخی از ابواب، خود دارای چندین فصل یا مقصدند.
@ketabetebi

۱⃣ کتاب حقائق الطب، مانند بسیاری دیگر از نگاشته‌های مؤلف، تنها وانویسی و رونویسی از آثار دیگران نیست، بلکه مجموعه‌ای از روایات و تحقیقات مؤلف و نقد و بررسی آراء و سخنان دیگر اطباء است.
۲⃣ خصوصیت دیگر این اثر، شیوه تحریر مباحث و نگرش مؤلف به مباحث طبی است.
۳⃣. کتاب حقائق الطب، نگاهی فلسفی- روایی به مباحث کلیات و زیربنایی طب دارد؛ ازاین رو، تنها برای کسانی سودمند است که اطلاعات قابل توجهی در زمینه طب سنتی دارند، نه کسانی که در این زمینه نوآموز اند.
۴⃣ از سوی دیگر، تحریر این مباحث با توجه به موضوعات مطرح شده در آن‌ها تحریری روان و همه فهم نیست، بلکه تنها برای کسانی قابل استفاده است که دانش فلسفی دارند.

📚@keyabetebi 👈🏃

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.