خارخسک

خارخسک

#خار خسک

🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾

نام شیرازی آن خارسوهک،اصفهانی هروا و به ترکی دمیر تیکانی و به عربی خسک
🍉🍉مانند هندوانه رونده است وبرگهای آن شبیه به برگ نخود و و شاخه های آن مدور خاردار منبسط بر روی زمین ،گل آن زرد ریزه و میوه های کوچک خارداری دارد.و دونوع بری و باغی دارد .
🐲🐲طبع:طبع هر دونوع خارخسک نزد دیسقوریدوس سرد وخشک است و بقیه گفته اند که گرم در اول و خشک در اول است.(طبع خارخسک ایرانی ) و نیز گویند که در آن حرارت همراه با رطوبت است و گویند که گرم در اول اولی و خشک در آخر است و نیز گویند معتدل در گرمی و سردی می باشد.

🎃🎃خواص :مانع ریزش مواد ،منضج،ملین ،پاک کننده ،و اگر بر عضوی طلا کنند آنرا قوی کرده و از قبول مواد آنرا باز می دارد؛ لذا طلا و نطول عصاره آن و پخته و ضماد آن مانع ورمهای گرم صفراوی می شود .
🍀 اگر آنرا با با عسل بر روی زخمهای کهنه عفونی طلا کنند مانع رویش گوشت می شود.
🍀سرمه آب افشرده آن با عسل نافع چشم بوده وضماد تازه کوبیده آن نافع درد چشم است.
مضمضه به آب جوشانده آن جهت زخم های لثه عفونی و درد آنها خیلی خوب است.و نیز مضمضه عصاره آن با عسل جهت زخمهای دهانی ،عفونت گوشت دهان و دندان نافع بوده و غرغره جوشانده آن نافع ورمهای گلو و درد آن و ورمهای عضله های دوطرف حلق و درد آنها بوده و خوشبو کننده دهان می باشد
✅✅مصلح معده و خارج کننده فضولات معده و عصاره و تخم آن نافع قولنج است.
🎴🎴خواص تخم آن برابر با خواص عصاره برگ آن است.🎴🎴
هردوی آنها مدر بول هستند.جهت درد مثانه و بند آمدگی ادرار مفید هستند.و بخصوص عصاره آن سنگ کلیه و مثانه را می شکند.و نیز اگر میوه تازه آنرا جوشانده و با شکر بنوشند درد سنگ را ساکن می کند.و اگر شربت آنرا بسازند درد سنگ کلیه و درد استخوان لگن خاصره را فرو می نشاند.

@makhzanoladviyah

💠💠آشامیدن عصاره برگ و ریشه و میوه تازه ان به طور کامل جهت زخم مجاری ادراری (سوزنک در فارسی و یا سوزاک)مفید می باشد.
💎💎به قول شیخ بوعلی خارخسک مقوی باء،و شکننده سنگ کلیه و مثانه می باشد. و نیز عصاره ان جهت بند آمدگی ادرار و قولنج ناقع است. افزاینده منی ،مقوی باء و نعوظ قوی میاورد.
✅✅اگر نخود را در آب تازه آن مکرر پرورده کنند در تقویت قوه باء بی نظیر خواهد بود.و نیز اگر تخم آن را (خسکدانه) با شیر تازه سه مرتبه پخته و هر مرتبه خشک کنند در تقویت باء فوق العاده می باشد.
💎💎خوردن و ضماد عصاره آن نافع گزیدن عقرب و رتیل می باشد
💠عصاره جوشانده آن شپش ها را از موضع دور می کند.
😱😱به قول گیلانی خارخسک مضر اعصاب بوده و باعث تشنج می شود.و نیز مضر سر وطحال می باشد. مصلح آ ن:روغن بادام ،روغن گاو و یا گلقند می باشد.
🌺🌺روغن آن ،که آب گیاه است که آنرا با روغن کنجد می پزند که طلای آن ،نوشیدن و حقنه کردن با آن مقوی قوه با ،درد مفاصل ،زیبایی چهره ،دردکمر ،کلیه ،بند امدگی ادرارو چکه چکه کردن بول مفید می باشد.

🗣🗣🗣join us:👉👉👉

❌⚠️❌کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال مجاز می باشدو گرنه از لحاظ شرعی پسندیده نیست.

@makhzanoladviyah

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.